Naturvårdsverket/ Ifrågsättande av fältundersökning P i slam 1995

Din fältundersökning P i slam 1995

7 januari 2019  13:41  63 KB

Från:
Till:

Hej Anna-Lena
Och en god fortsättning inför 2019.

Jag har läst igenom din fältstudie rapport.
i Slutsatsen så anges : ” Andelen fosfor i slamfraktionen 30%. Samt konstaterandet att tidigare litteratur-redovisningar anger en avsevärt lägre andel än 30 %.

Mitt intryck är att din undersökning med dess metod och provtagning anger ett korrekt slam-P värde +/- 3% helt enligt det redovisade lab-testanalysförfarandet. Eftersom du är  väl insatt i ämnet så undrar jag om du efter rapportutgivningen har mött några invändningar mot din slutsats eller mot undersökningens trovärdighet ?
( Anm. Ditt redovisade och uppmätta värde motsvarar tidigare redovisningar om P fördelningen som föreligger mellan urin/fekalier).

Trots dina klarlagda fakta, anges ”tidigare litteraturredovisningar” fortfarande 2019 att vara faktabaserat.
se SMED här nedan. Hur detta schablonvärde har tillkommit  tycks vara ovidkommande och är i min granskning baserat helt utan faktagranskning, vilket  är mycket anmärkningsvärt då exv totalvärden för enskilda små avlopp skall kunna redovisas med upprättade gränsdragningar mellan Låg, Normal, alternativt Hög P avskiljningsnivå.

Kan jag referera till din undersökning?

Med Vänlig Hälsning
Svenning Ericsson

 

Källa = din undersökning: https://pub.epsilon.slu.se/5244/1/carlsson_a_l_100920.pdf

Andelen fosfor i slamfraktionen, ca 30%, var betydligt högre än vad tidigare litteratur angivit.
Anna Lena Carlsson ”NÄRING, KADMIUM OCH BAKTERIER I HUSHÅLLSAvLOPP – EN FÄLTSTUDIE AV ETT URINSORTERANDE AVLOPPSSYSTEM MED LECABÄDD I ÖSTHAMMAR”

ETT FELAKTIGT ANTAGANDE
SMED Rapport Nr 44 2011 (Anm.  6 år efter fältanalys som är daterad 1995)

Schablonvärdes avvikelsen är 100%

– Varifrån ? – Referenser ?
– Vilka genomförda undersökningar är denna grundläggande schablon baserats på?
– Har kanske jag missat några andra väldokumenterade och fältmässigt genomförda undersökningar som SMED grundat sig på ?

P-tot Slamavskiljning 15+/-10 ?

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *