Bohuslänningen/Resurssvaga förlorar på ny vattenlag

 


Resurssvaga förlorar på ny vattenlag.

Frågan gäller i och för sig dammanläggningar, dikningsföretag mm, men jag tycker parallellen till LAV (lagen om allmänna vattentjänster) och hur kommunerna hanterar miljöfrågorna är skrämmande lik.

” Den nya lagstiftningen ingår i miljöbalken. Miljöbalken är en ramlag, vilket innebär att politikerna beslutar om ett diffust politiskt mål. Därefter ska enskilda tjänstemän på myndigheter självständigt hitta på vad de önskar för att uppfylla vad myndigheterna anser är det diffusa politiska målet. Efter detta ska resursstarka myndigheter processa i domstol mot medborgarna i syfte driva fram praxis och ta så mycket privat egendom som möjligt under täcknamnet moderna miljövillkor. Medborgarna kommer att kastas in i våldsamma och hänsynslösa domstolsprocesser som i slutändan de resursstarka myndigheterna kommer att vinna. Resurssvaga medborgare kommer att förlora.”

En kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *