Höör/ Inbjudan till Höörs samtliga politiska partier

Maglasäte / Lillasäte den 2018-12-14

Inbjudan till Höörs samtliga politiska partier med säte i styrande organ med ansvar och kunskaper i ekonomi, miljö och VA frågor.

Syftet med träffen är att skapa förståelse för parternas synpunkter och mål att upplysa den utveckling som statens utredare grundlagt och som är på remiss för att utmynna i ett nytt lagförslag. Utredningens förslag och de massiva protesterna från boende runt om i landet borde skapa en återhållsamhet i genomdrivande av gammal lagtext. Syftet är att få till ett nytt beslut i ärendet.

Inbjudan gäller representanter (2) för partierna och representanter för byalagen (2) och vägföreningar(2) i områdena i hela kommunen.

Plats; Maglasätes IFs föreningslokal i Maglasäte.

Datum 2019-01-10 kl 18.00

Inbjudande part är
Johnny Hallberg Per Hansson Håkan Frostgård Holger Brede

Mottagande av inbjudan
Loa.n.rorum@gmail.com, erik@erikma.net, hoor@liberalerna.se, hoor@mp.seAnders.netterheim@telia.com, socialdemokraterna.hoor@telia.com, hoor@sd.seanna.ljung@medborgerligsamling.se

Svar senast den 2018-12-30 till holger.brede@outlok.com med antalet som kommer per deltagande part
Välkomna

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *