HD/Åstorpsbor får nej till minireningsverk i byarna

Åstorpsbor får nej till minireningsverk i byarna

artikel i HD (Hälsingborgs dagblad), 2018-11-18

Boende i byarna Maglaby, Högalid och Mårtenstorp föreslog att Åstorps kommun skulle bygga minireningsverk i byarna istället för att dra långa avloppsledningar för dyra pengar. Men i kommunstyrelsens arbetsutskott blev det ett oenigt nej till förslaget.

Efter att anslutningsavgifterna för kommunalt vatten och avlopp i Kärreberga skenade iväg spred sig en oro till Maglaby, Högalid och Mårtenstorp. När kommunfullmäktige fattade beslutet att även de tre byarna skulle anslutas till kommunalt VA överklagade de boende.

 

Men beslutet kvarstod och medborgarna i områdena lämnade då in ett förslag om att kommunen istället skulle bygga tre minireningsverk i byarna. Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott haft frågan uppe.
Läs mer: Kostnaderna skenade iväg för kommunalt avlopp i Kärreberga – oro bland boende i Maglaby och Högalid
I ett yttrande från miljökontoret var förslaget till kommunstyrelsens arbetsutskott att man skulle avslå medborgarförslaget – och så blev det. Men politikerna var inte eniga. Sverigedemokraten Maria Gottschalk avstod från att rösta då hon tyckte att underlaget var för ofullständigt och Moderaternas Roger Nielsen röstade emot yrkandet att avslå medborgarförslaget.
Läs mer: Grönt ljus för anslutning till kommunalt avlopp i Maglaby och Högalid
– Det är en väldigt komplex fråga att lösa vattnet för dem där ute. För att vara en så svår fråga tycker vi att underlaget är alldeles för dåligt. Eftersom det är fritidspolitiker som i slutändan ska fatta beslutet tycker jag att det är extra viktigt att underlaget är fullständigt, säger han.
Enligt yttrandet från miljökontoret skulle inte vattendragen i området må bra av att belastas med mer övergödande ämnen som fosfor och kväve, som är vanligt förekommande i renat avloppsvatten.
Ett annat alternativ för utsläpp av det renade vattnet är genom infiltration. Men enligt yttrandet är markförhållandena i byarna inte de bästa för just den metoden. Man menar också att minireningsverken både kräver mer underhåll och att de är mer sårbara än vad en VA-ledning skulle vara.
Läs mer: Beslut om kommunal avloppsledning i Maglaby och Högalid står fast
Innan ärendet är helt avgjort ska både kommunstyrelse och kommunfullmäktige säga sitt. Men enligt Ulf Mårtensson från Maglaby, som är en av personerna bakom medborgarförslaget, slutar inte kampen med ett nej.
– Blir det ett nej i kommunfullmäktige kan vi ju överklaga beslutet. Vi kämpar vidare här, säger han och tillägger:
– Vi vill inte vara några motsträvare här men det får ju vara rim och reson. Vi protesterar ju för att det kostar för mycket pengar för varje enskild att ansluta till kommunalt VA. Senaste jag såg var att det skulle kunna kosta uppemot 250 000 kronor.
Läs mer: Dyrare anslutning för avlopp i nytt område i Åstorp

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *