LRF försvarar slamspridningen. Nu krävs en skarpare strategi.

Hej,

I tidningen Land idag svarar Jan Eksvärd LRF på ett slamkritiskt debattinlägg av Lars Hylander från 19 sept: ”Slamstopp och sorterande avloppssystem för säkerhets skull
Vi bönder måste genom LRF ta Livsmedelsverkets utlåtande på allvar där de slår fast att intaget av miljögifterna dioxiner och PCB hos barn utgör en ’betydande risk'”,

Lars Hylanders inlägg:  https://www.landlantbruk.se/debatt/slamstopp-och-sorterande-avloppssystem-for-sakerhets-skull/

Eksvärds svar: https://www.landlantbruk.se/debatt/nya-metoder-behovs-for-framtidens-slam/   (Samt Gunnar Lindgrens kommentar)
(Observera att Eksvärd inte känner till vilka miljögifter, nedbrytningsprodukter av miljögifter samt nybildade gifter i avloppet som finns i slam och mjölk/kött. Men ingriper inte.)

Efter att sedan länge ha försökt påverka det svenska jordbruket att inte fullt medvetet sprida kända och okända miljögifter i vår livsmedelsproduktion, har vi nått vägs ände.

Det är orimligt att låta barn utsättas för en ”betydande risk” genom förekomsten av miljögifter i animaliska livsmedel av den typ som sprids med slam. I andra sammanhang behövs ingen bevisning av hur mycket som kommer från en misstänkt föroreningskälla. Enl ”försiktighetsprincipen” skall vi vid osäkerhet välja den väg som är bäst för den svagaste parten (i detta fall våra barn). Anta att man hittar arsenik i kommunens dricksvatten och upptäcker ett avlopp med arsenik i närheten av vattenverket. Då avbryter man detta utsläpp – utan att det krävs bevis för att en del av giftet kommer från just detta avlopp. Så hanterar man liknande frågor – giftspridning skall alltid avbrytas eller pressas tillbaka oavsett kunskapsläget när det gäller större och mindre bidrag. Livsmedelsverket säger ”För barn, ungdomar och kvinnor i barnafödande ålder är det särskilt viktigt att få i sig så lite som möjligt.”

Det finns nu skäl för att i stället vända oss mot media, småbarnsföräldrar och konsumenter.

Jag skulle värdesätta om du vill föra fram synpunkter på denna inte lätta fråga!

Gunnar Lindgren
Starrkärr 210, 446 95 Älvängen
070-5679054
gunnar.lindgren.mail@telia.com

 Oavsett slamstopp eller inte, behövs andra metoder för att ta hand om dagens slam och en utveckling av avloppssystemen, skriver debattören.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *