Allt sker nu i klimatanpassningens, djurens och i miljöns namn som ursäkt.

Urklipp ur: Facebook, Avloppsbedrägeriet
Mickefix Richter
4 september kl. 03:17

Allt sker nu i klimatanpassningens, djurens och i miljöns namn som ursäkt! Detta banar väg för kontrollsamhället och dyra konsulter och kostsamma certifieringar som ska bidra till att gynna makteliten och deras egna plånböcker. Och samtidigt tvinga underkasta övriga medborgare till återkommande och än mer onödiga obligatoriska kontroller och kostnader.
Det blir allt svårare och dyrare att få lov att existera, få ha någonstans att bo, äta och slippa frysa.
Där bara pålagor på den årliga leveransen av vår elförbrukning nu blivit allt mer dyrare än den totala el vi i själva verket förbrukar och nu ska den höjas igen? Dessutom försöker man nu även förbjuda våra gamla värmekällor till andras förmån och påtvinga nyinvesteringar.

Även den obligatoriska soptömningen och kostnaderna för hantering och självsortering stiger för vart år, trots att flera fack i soptunnan är tom varje gång den töms, så är du ändå underkastad att betala och även för uppdraget som inte ligger inom kommunens ansvar, där vi nu tvingas betala två gånger för återvinningen.
Första gången när man köper en vara som t.ex. tidning, dryck, en burk lingon eller liknande
Då denna förpackningsinsamling ingår som tillverkarnas ansvar och i produktens pris. Sen tvingas vi betala en gång till, den här gången till kommunens nya ”hushållsnära” källsortering ja man häpnar.
Och även för den obligatoriska slamtömningen som även måste göras och betalas oavsett.
Och då kommunerna tidigare gjort avlopps och brunnsinspektioner för ett antal år sen, då underkändes alla brunnar där barn alltför lätt kunde riskera trilla ner, vilket då fick åtgärdas med cementlock. Men som nu stora moderna starka män plötsligt inte längre orkar föra åt sidan, då dessa skulle väga kring 25 kilo. Fastighetsägarna hotas nu med att bli debiterade för en tom körning, plus sedermera bli debiterad för två mans arbete om inte detta åtgärdas med lättare nu låsbara lock, detta med ytterligare nya kostnader på flera tusen för fastighetsägaren. Samtidigt som Arbetsmiljöverket nu smyger in nya regler för tömning av enskilda avlopp.

Enligt de nya reglerna skall bilvägens bärighet vara minst 26 ton, och slambilen ska ha utrymme att vända vid tömningsstället och inte behöva backa. Detta innebär att varje berörd fastighetsägare då måste genomföra bärighetsutredningar på vägar inom den egna fastigheten. Om avloppstanken inte ligger intill en körbar väg behöver fastighetsägaren se till att det finns förlängningsslangar fram till körbar väg med uppställningsplats där annan trafik kan köra förbi. Vilket kommer leda till helt orimliga kostnader för vissa fastighetsägare, då chaufförer numera blivit oförmögna att kunna backa med sina ekipage. Som om detta inte skulle räcka så tvångsansluts nu allt fler fastighetsägare till kostnader på flera hundra tusen kronor. De som inte har råd tvingas nu ta lån eller sälja.
Övriga som inte har enskilt avlopp ska fortsättningsvis även de betala för allt dyrare hantering och stigande kostnader av kommunernas undermåliga och underdimensionerade VA system vars städer inte längre klarar den ökade befolkningsmängden .
Fastighetsägaren ska utöver även underkasta sig obligatorisk sotning som ska utföras av certifierad sotare, vilket oftast kan ta 10-15 minuter till en kostnad kring 1.200kr. Annars så hotas fastighetsägaren med eldningsförbud och 10,000 kr i böter, samt även underkasta sig en obligatorisk återkommande husesyn (brandsyn) med dess tillhörande kostnader.
Fastighetsägare är även skyldig att hålla en viss standard på sin fastighet annars blir följden diverse viten samt tillhörande kostnader. Och numera ska vi även betala TV licens, oavsett om vi har TV eller inte.

Vi har även en energideklaration som ska genomföras, vilket inte heller är den enda deklaration vi nu tvingas utföra utan någon tidsmässig ersättning.
Nu ska även en obligatorisk avloppsdeklaration införas med tillhörande kostnader för kontroll och inspektioner där husägaren själv ska ansvara för att skicka in deklarationen till sin kommun – Försening ska enligt utredningsförslaget medföra en straffavgift på 3 000 kr.
Detta bli ytterligare en kostsam pålaga för en åtgärd med tveksam samhällsnytta? Kommunerna har ju redan flertal gånger inverterat kommuninnevånares avloppssystem och här redan påtvingat de flesta fastighetsägare kommunalt avlopp och vatten.. Alla de övriga är de redan igång med att försöka tvångsansluta med kostnader på flera hundra tusen kr för en enskild fastighetsägare.

En fastighetsägare som dessutom äger någon form av djur ska även underkasta sig en oanmäld djurskyddskontroll eller anonyma anmälningar, där en tom vattenskål kan innebära en befogad kontroll och fastighetsägaren ska nu betala kontrollen och den fortsatta handläggning av ärendet med över 800kr Tim. Dessutom kommer den nya djurskyddslagen även nu kräva ett kompetenskrav för alla som har hand om djur vilket säkerligen inte heller kommer vara gratis..
Detta har nu blivit så att det både i djurskyddets och i miljöskyddets namn, nu kan ges myndigheter (när som) tillträde till husesyn i ditt hem med dyra obligatoriska kostnader som följd och straff för den som vägrar släppa in subjektiva inspektörer i sina hem.

För de som utöver även bedriver en verksamhet hemifrån blir det än värre, här kräver de nya reglerna även en personalliggare, vilket innebär en rejäl ny administrativ börda och försvårande med risk för dyra framtida böter, särskilt för familjeföretag på landsbygden och så klart, nu med nya ytterligare oanmälda kontroller.
Och de som utöver även skulle råka äga välskötta marker och skog riskerar även ur miljöhänsyn få dessa konfiskerade och omhändertagna som naturreservat av statens tjänstemän, eller invaderade utav olika företagares svamp och bärplockare för sitt eget kommersiella syfte med åberopande av allemansrätten utan någon som helst ersättning till markägaren. Och utöver för dessa markägare sker här även diverse kontroller av både mark och skog av bemyndigade subjektiva tjänstemän och påtvingande åtgärdsprogram.
Utöver alla dessa påtvingade kostnader från dessa tjänstemän, ska även momsen och skatterna betalas för alla dessa genomförda kontroller och påtvingade tjänster samt även deras löner.. Och så klart fastighetsskatten ska ju också betalas och blir allt dyrare för småhusägarna, medans de rikaste och största fastighetsägarna tjänat på det.

För den som sen har råd finns det även allt dyrare husförsäkringar med återkommande åtgärdsprogram att lösa. Vi har ju redan för fastighetsägaren infört fördyrande hantverkaromkostnader för den som behöver anlita någon.
Samt även urbaniserat landsbygden, med fördyrande levnadsomkostnader och drivmedelsomkostnader för dem som bor där och ovan på detta nu också snart med införd kilometerskatt. Visst är Sverige ett fantastiskt land att bo i.
Snart har vi säkert också även infört källsorteringskontrollanter, utförda av certifierade sopkontrollanter och infört återkommande obligatoriska tak och fasadmålningsdeklarationer, utförda och kontrollerade av certifierade tak och fasadmålningskontrollanter, vars kostnader så klart även ska tas från fastighetsägaren. Det är bara byråkratins fantasi och dess egna kraft som nu sätter gränserna där enskilda skattebetalare får betala notan för deras björntjänster.

Därför röstar jag i stället på Landsbygdspartiet oberoende LPo

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *