En kommentar

 1. Mail 6 sept:

  Tack Anders Segerberg.

  Det är intressant att läsa att: “Vi står bakom beslutet i kommunfullmäktige. Vi tror att kommunalt vatten och avlopp är bästa långsiktiga och hållbara lösningen för att de ca 250 fastigheterna garanteras dricksvatten av god kvalitet och att avloppsvattnet tas om hand på bästa sätt.”

  Så vitt jag förstår är de kommunala reningsverken miljöskadliga. Dels renar de inte och dels hindrar de den omvandling av föroreningar till nya resurser, som skulle äga rum, om inte reningsverken hindrade det.M a o bryter de naturens kretslopp. Reningsverken är därmed olagliga genom att bryta mot regeringsformens Kap I § 2, miljöbalken Kap1 §1:5). Jämför bilaga med brev till miljöministern Kjell Larsson daterat 00-10-22
  Vänliga hälsningar
  Staffan Delin

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *