Fortsatt debatt om slamspridningen i DN

Efter Regeringens och Karolina Skogs besked om att slamspridningen skall upphöra, har slamvänner reagerat och skrivit en replik. Man anför att inte bara fosfor utan även kväve och mullämnen m m bör återföras. Detta är i och för sig önskvärt, men huvudargumentet mot slamspridningen är slammets innehåll av kända och okända riskabla ämnen. Nyttan med återföringen av slammets näringsämnen och mull är kraftigt överdriven. Jordbrukets kretslopp består i huvudsak av växtnäring som cirkulerar med skörderester och stallgödsel. (1)

Men Karolina Skog m fl vidhåller behovet av att skilja växtnäringen från samhällets alla gifter och riskabla ämnen i en slutreplik. Vi bör i olika sammanhang visa vårt stöd för ambitionen att återföra ren växtnäring.

Det är betecknande att i debatten i DN lyser huvudargumentet mot slamspridningen – att upphöra med kvittblivning av beständiga gifter i vår och kommande släktens åkermark/livsmedelsproduktion – med sin frånvaro.

Jag hoppas att vi tillsammans i olika sammanhang stöder de goda krafter som vill skapa ett kretslopp av näringsämnen i jordbruket värd namnet.

Hälsar Gunnar

DN Debatt.17 juli 2018

Debattartikel

Miljöminister Karolina Skog (MP) och representanter för miljö- och återvinningsindustrin:
”Sveriges återvinning av fosfor måste börja ta fart”

Repliker

Håkan Jönsson, professor i kretsloppsteknik SLU med flera:
”Avloppets kväve och humus bör också återvinnas”

Slutreplik

Miljöminister Karolina Skog (MP) och representanter för miljö- och återvinningsindustrin:
”Den ändliga resursen fosfor måste prioriteras”

Fotnot

(1)  http://renakerrenmat.se/pdf/Fosfor-och-mullbildande-amnen-i-slam.pdf
(Obs att mängderna kan vara något större eller mindre idag, men huvudbudskapet kvarstår.)

PS I Uddevalla finns aktiva krafter till stöd för ett nytt system för växtnäringsåterföring i Sverige
http://www.bohuslaningen.se/nyheter/uddevalla/lrf-jubel-åt-skogs-slamstopp-1.7185536
(http://www.va-i-tiden.se/2018/07/16/bohuslanningen-uddevalla-lrf-jubel-at-slamstopp/)

http://www.bohuslaningen.se/åsikt/debatt-och-insändare/använd-inte-åkermark-som-soptipp-1.7274759

Gunnar Lindgren
Starrkärr 210, 446 95 Älvängen
070-5679054
gunnar.lindgren.mail@telia.com

 

 

Se även: Förhastad glädje över ett slamförbud

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *