Bohuslänningen/Munkedals nya översiktsplan, ÖP 18, är nu ute för samråd. Förslaget är återigen att bygga ut Gårvik och Tungenäset till ett stort villasamhälle, försörjd med ett gammalmodigt avloppssystem.

Förstör inte vår idyll i Gårvik

Munkedals nya översiktsplan, ÖP 18, är nu ute för samråd. Förslaget är återigen att bygga ut Gårvik och Tungenäset till ett stort villasamhälle, försörjd med ett gammalmodigt avloppssystem.

Enligt kommunens planering skulle processen ha startat mycket tidigare och varit klar 2017.

Min tolkning av ÖP 18 är att S, C och MP inte ville ha igång övergripande demokratiska diskussioner om framtida boende och olika hårda frågor som tas upp i ÖP. Därför kommer förslaget nu mitt i sommaren och valrörelsen.

Som S, C och MP driver frågan i ÖP 18 kommer vi invånare i Munkedal få en mycket liten möjlighet att förändra den och dess konsekvenser för framtida lokalsamhällen.

Jag kan inte säga något om den demokratiska processen i C eller MP, men vad jag kan säga är att hos S har vi inte diskuterat innehållet i ÖP 18 på något medlemsmöte och kommer inte att göra det innan 27 augusti i år, som är sista dagen för att lämna synpunkter.

Mitt parti (S) driver att det ska byggas ut på Tunge-näset och tror på “massinvandring” av rika nya kommuninvånare till Gårvik vilket ter sig lite väl naivt.

Grävskoporna har börjat sitt arbete och VA-ledningarna ska ända ner till badplatsen tror jag och då har vi inte någon badplats värd namnet kvar i Munkedal.

Gårvik är inte bara till för de som har råd med dyra hus och båtar, Gårvikområdet är till för alla och en del i allemansrätten

Jag och många andra kommer att driva frågan om att slippa lyxomvandlingen och tvånget med kommunalt avlopp för miljön, ekonomin och friluftslivets skull.

Det är inte för sent.
Den nionde september avgör du!

Tom Hagström
S-medlem i Munkedal

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *