Småhusägare kritiska till kommunernas miljöarbete, vet kommunerna vad de gör?

Successivt tonar det fram en bild av att många kommuner godkänner eller underkänner enskilda avloppsanläggningar utan att ha kunskap som behövs för att motivera besluten. Totalt grundlösa beslut drivs sedan i en rättsprocess där juridik istället för naturvetenskap avgör utgången för domslut, som drabbar husägaren väldigt tungt. Ingen vetenskap utan istället ”häxjakt” på dem som strävar efter att ordna lösningar för sina avlopp med lägre miljöbelastning än kommunala avloppsanläggningar.

Vissa kommuner bygger stora ledningsnät för att dra in små, enskilda avlopp till kommunerna. Då sliper man tillsynen som man inte begriper sig på och bråken med stugägarna. Att man efter behandling på reningsverk skickar ut avloppsvattnet i sjön eller havet och förorenar med bakterier, virus, läkemedel, tungmetaller etc och slänger slammet på soptippen, låter man bero, därför att så gör alla andra i den kommunala ”avloppsmaffian”.

Lars Hylander

En kommentar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *