Oikos Solutions: Avloppslösning med kretslopp som fokus

PRESSRELEASE Oikos Solutions 19 juni 2018 rev 1

PM Circe- systemet och näringsämnen sept 2017

 

Kommentarer från Mats Brunell:

De flesta komposterings/hygieniseringsanläggningar bygger på ”osorterade avlopp” och det kan finnas ”allt” i dessa och det som finns som är icke organiskt är svårt att bli av med. Organiska ämnen kan till viss del brytas ner bl a med ozon, MEN är det för blött blir det vare sig effektivt eller bra slutprodukt.
Är det ren ”hygienisering med tillsats av urea och uppvärmning är det inte bra alls.
Frågar du odlare och jordbruksorganisationer så vill de inte ha något av det här.
S k certifieringar är enbart mätningar och man mäter givetvis bara med stickprov och beroende på input blir resultatet därefter…
Hygieniserng och Hölö-anläggningen – Uddevallamodellen belyses i vårt PM.
Notera att ”ekonomin” gäller enbart anläggningen. 
Vakuumtoaltter kostar ca 20.000 SEK.
Hämtningskostnader inte inräknade och sedan transporten till Ev slutanvändare.
Sedan går parallellt det organiska hushållsavfallet till ytterligare en anläggningemed undermålig ekonomi och utan att ge bra ”växtnäring”.
Sedan det faktum att vattnet tas bort…
Notera datum det var for 6-8 år sedan…
Våra anläggningar/systemansatse kostar bräkdelen och är kvalitativt så mycket bättre ur alla tänkbara perspektiv. 
Det ger mervärden till fastighetsäagren i form av minskad vattenförbrukning, återanvändning av energier och bättre näringsämnen.
Allt utan att ”flyttas på”.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *