Köpings nya hemsida, reflektioner

Hej, Anders

Angående Köpings nya kommuns hemsida. Dom dillar på som vanligt.

Några reflektioner från mig.

Bakgrund.
Den absoluta majoriteten av NM invånare vill behålla området med sommarstuga karaktär enligt en enket som gått ut.

Utifrån områdets förutsättningar fick kommunen bli restrektivare med att ge tillstånd för enskilda avloppslösnigar. RENT SNÖMOS! Dagens mini renigsverk är oerhört effektiva och driftssäkra.
Vilka förutsättningar ??

En skärpt miljölagstiftning gör att vi måste se över enskilda avlopp.
Mig veterligen har ingen inventering gjorts på senare år Kommunen har ingen aning om statusen på avloppen idag. Dessutom har ny forskning, Nationell och Internationell påvisat att enskilda avlopp har ytterst lite mijöpåverkan.

För att kunna få utökad byggrätt måste det finnas bra VA
Ytterligare ett påstående som är rent nonsens, det finns ingen juridisk koppling mellan utökade byggrätter och komunalt ansvar för VA försörjningen.
Det går att bygga lokala reningsverk som renar sjövattnet från mälaren till minst lika bra nivå som det kommunala renigsverket. Dessutom har majoritetn i Tavsta och Berghagen motsatt sig kommunens VA-planer När kostnaden och även det totalt vanvettiga utförande som kommunen presenterat blev uppenbar.
Vi vill inte ha detta koncept om det så vore gratis.

Det behövs en hållbarlösning för både avlopp och dricksvatten.
Det kan vi ordna själva för en bråkdel av kostnaden. Många har helt slutna avloppstankar för WC. Vilket är fullt godkänt enligt miljöbalken.

Kommunen anser att det inte fins något i dagsläget som tyder på att det finns dricksvatten i tillräcklig omfattning, av god kvalitet till en rimlig kostnad.
Tycker dom att upp mot en halv miljon per fastighet är en rimlig kostnad för en sommarstuga??
Mig veterligen har ingen törstat ihjäl härute.

Peter Löfblad

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *