Köping: Stäudds brev till kommunens va-avdelning ang brev om ledningsdragning samt svar

Köpings kommuns brev till markägarna

.Information om dragning av VA-ledning på din mark vid norra mälarstranden.

Köpings kommuns brev till Lantmäteriet

Brev har också gått till lantmäteriet för att förvarna om behov av tjänst för ledningsdragning, och använding av ledningsrätt ifall markägare inte frivilligt accepterar kommunens förhandling.

 

Stäudds brev till Köpings kommuns va förvalning ang brev om ledningsdragning.

3 juli 2018
Från:Ulf Knutsson
Till: anders@segerberg.me, svenogittan@live.se, info@lampshopenfalun.se (36 mer)

Hej,
För info bifogar jag Stäudds Samfälighetsförening svar till Köpings kommun angående dialog om ledningsförläggning.Vi har svarat till Dennis Fasth med kopia till Elin Granberg.
Hälsningar
Ulf

Bilaga: 

Hej Dennis,
Tack för ditt brev daterat 2018-06-18 om information om VA ledning.
Vi från Stäudds Samfällighet uppskattar att ni nu söker en dialog om detta. Vad vi minns har vi inte träffats sedan Mars 2012 , för att diskutera VA.

Som Du kanske känner till har vi i augusti 2017 skickat in en ansökan om ett gemensam VA lösning för vårt område. Vi har fått avslag på denna ansökan utan att vi fått möjlighet att diskutera vår tekniska lösning och vi har överklagat ärendet till Länsstyrelsen. Bifogar vår ansökan.

Vi skulle i dialogen med Er vilja inkludera detta alternativ i diskussionen.

Vi tycker det är mycket viktigt att vi är så varsamma som möjligt mot naturen och undviker sprängningar i största möjliga mån.

Kontakta oss gärna så vi kan hitta en lämplig tid.

Med Vänliga Hälsningar
Stäudds Samfällighetsförening

Kenneth Peterson                                  Ulf Knutsson
Ordförande                                          Kassör och kontakt för VA
kennetpeterson@hotmail.com               ulf-knutsson@hotmail.com
070-2061865                                       070-5320314

 

Svar från Köpings va förvaltning:

Från: Dennis Fasth <dennis.fasth@koping.se>
Skickat: onsdag, juli 4, 2018 11:07
Till: Ulf Knutsson
Kopia: KK Diariet Kommunstyrelsen
Ämne: SV: Information om VA ledning Norra Mälarstranden

Hej!

I brevet som skickades ut till berörda markägare menade vi med dialog att för att kunna fortsätta med projekteringen så vill vi gärna hämta in nyttig information som vi inte har kännedom om. Denna dialog kan ske med er tidigast i september och innan träffen ska ni ha fått underlag för ledningsrättsområdet skickat till er. Det är jag och en kollega som ni har den dialogen med.

När det gäller er ansökan och vidare dialog angående enskilda gemensamma lösningar inom beslutat verksamhetsområde så kan vi inte diskutera detta innan det rättsliga är färdigprövat. Likaså gäller att vi inte startar upphandling för arbetena innan detta är klart. I bedömningen från domstolen kan vi få vägledning i hur vi ska fortsätta arbetet framåt.

Med vänlig hälsning
Dennis Fasth
VA-Ingenjör

KK-logotyp-dubbel-120px

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *