Hur mycket fosfor kan fastläggas i en infiltrationsbädd?

Hur mycket fosfor kan fastläggas i bädden (dvs den omättade zonen)

Volym: 30m3 *1 m = 30m3
Massa: 30*1,5 (jordens densitet)= 45 ton
Inbindningskapacitet: 350 g/ton (normalt för jord i Sverige)=> 0,350 x 45= 15 kg

Det betyder att all P binds in under 15 år,  eller (vilket är mer relevant) att under bäddens livstid (30 år) binds ca 50% av P in i bädden.

 

Hur lång tid tar det för en 2,25 personers familj (enl SCB) att förändra jordklassen för fosfor ifrån *klass 1 med låg fosfornivå 762g/m3 till medel klass 2 med 839 g/m3?

(*Klassindelning anges av SMED i rapport Nr 7 2007.)

Beräkna retention/fosforbindning i jordmassorna mellan infiltrationsrör/grusbädd.

Skillnad mellan jordklass i g/ m3 = 76g/m3

Förutsättning: 10 m lång infiltrationsbädd = plymutbredning.
Rören är placerade 1 m frostfritt under markytan.
Plymhöjd = 1,5 m. Jordmasselängd emellan vattendrag och infiltrationsrör =
50 m. Jordplymvolym = 10m*1,5m*1,5m= 750m3. ger 76g/m3 X volymen 750m3= 57000 g .

Det krävs alltså 57 kg fosfortillförsel för att uppnå medelklass 2 ifrån klass 1.
Familjen tillför 575 g / år vilket ger 99 år med 100 % fosforupptag.

Svenning Eriksson

 

Kommentar: Antag att vattnet rör sig vinkelrätt mot markbäddens längdriktning ner emot en å 50 m bort.

Detta är en teoretisk beräkning som kanske inte sker i verkligheten eftersom vattnet rör sig i de flesta jordar inte i en 10 m bred och 1,5 m hög front. Möjligen kan detta ske i en jord med mo och mjäla, som har hög transportkapacitet och hög kapillär stighöjd. Vattnet brukar söka sig mot kanaler där mycket vatten rinner och marken blir snabbt vattenmättad runt dessa kanaler, varefter ytterligare upptag inte sker förrän t ex växtrötter tar bort P.
Men med de begränsningar som är redovisat så ger exemplet en intressant vinkling på hur orimligt det är att P ska övergöda vattendrag om tillräckliga jordvolymer deltar i reningen.
Lars Hylander.

En kommentar

 1. Beräkna retention/fosforbindning i jordmassorna mellan infiltrationsrör/grusbädd.
  ? Hur lång tid tar det för en 2,25 personers familj (enl SCB) att förändra jordklassen för fosfor ifrån *klass 1 med låg fosfornivå 762g/m3 till medel klass 2 med 839 g/m3?
  Skillnad mellan jordklass i g/ m3 = 76g/m3
  Förutsättning: 10 m lång infiltrationsbädd = plymutbredning.
  Rören är placerade 1 m frostfritt under markytan.
  Plymhöjd = 1,5 m Jordmasselängd emellan vattendrag och infiltrationsrör =
  50 m. Jordplymvolym = 750m3. ger 76g/m3 X volymen 750m3= 57000 g .
  Det krävs alltså 57 kg fosfortillförsel för att uppnå medelklass 2 ifrån klass 1.
  Familjen tillför 575 g / År vilket ger:
  99 År med 100 % fosforupptag.
  *Klassindelning anges av SMED i rapport Nr 7 2007.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *