Hur mycket fosfor kan fastläggas i en infiltrationsbädd?

Hur mycket fosfor kan fastläggas i bädden (dvs den omättade zonen)

Volym: 30m3 *1 m = 30m3
Massa: 30*1,5 (jordens densitet)= 45 ton
Inbindningskapacitet: 350 g/ton (normalt för jord i Sverige)=> 0,350 x 45= 15 kg

Det betyder att all P binds in under 15 år,  eller (vilket är mer relevant) att under bäddens livstid (30 år) binds ca 50% av P in i bädden.

En kommentar

 1. Beräkna retention/fosforbindning i jordmassorna mellan infiltrationsrör/grusbädd.
  ? Hur lång tid tar det för en 2,25 personers familj (enl SCB) att förändra jordklassen för fosfor ifrån *klass 1 med låg fosfornivå 762g/m3 till medel klass 2 med 839 g/m3?
  Skillnad mellan jordklass i g/ m3 = 76g/m3
  Förutsättning: 10 m lång infiltrationsbädd = plymutbredning.
  Rören är placerade 1 m frostfritt under markytan.
  Plymhöjd = 1,5 m Jordmasselängd emellan vattendrag och infiltrationsrör =
  50 m. Jordplymvolym = 750m3. ger 76g/m3 X volymen 750m3= 57000 g .
  Det krävs alltså 57 kg fosfortillförsel för att uppnå medelklass 2 ifrån klass 1.
  Familjen tillför 575 g / År vilket ger:
  99 År med 100 % fosforupptag.
  *Klassindelning anges av SMED i rapport Nr 7 2007.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *