Landsbygdsproposition

Proposition: En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop
väntar på vad den statliga utredningen om hållbara vattentjänster kommer fram till.Va frågorna på landsbygd och i fritidshusområden sätts i ett större samanhang Se kapitel 7.1.3, sid 68.

 

Webredaktörens anm: Blir det så att vi som bor i fritidshusområden först bekostar va till områdena, för att dessa skall bebyggas av andra som skall bå där permanent. För att minska deras investeringar diskuterar man också olika former av investeringsstöd, se sid 69 i propositionen.

Så först får vi betala infrastrukturen, sen när vi inte klarar det och säljer så betalar vi skattevägen för att subventionera de som flyttar in efter oss och esätter sig där.

2 kommentarer

  1. Jag tror att det med största sanolikhet kommer att påverkar hur LAV framöver kommer att kunna praktiseras då jag förmodar att högsta domstolen tar sitt förnuft till fånga och inser att dricksvatten är livsmedel som tillhandahåls av kommun till en konsument som får betala för denna vara + leveranstjänsten. vilket då skulle medföra även ett ansvar för de som enbart leverera denna vara och som också oftast endast tillhandahåls genom kommunen och genom deras kontrollsystem av vattentäktsägarna som också oftats numera är kommun. Men som tydligen dessa inte vill ta då de då även kan riskera att bli skadestånds skyldiga vid felaktigheter i själva produkten vattnet, antingen direkt via källan eller orsakad utav leveransen (tjänsten). oavsett om de nu då äger källan eller inte så kommer det ligga ett ansvar även för själva leveransen. Vilket låter rimligt. Detta gäller ju normalt vid all annat leverans utav alla andra livsmedel. Vatten i en plastflaska för försäljning räknas som en vara så transporten och hanteringen av denna produkt omfattas av livsmedelsverkets regelsystem. Så jag ser inte någon störe skillnad för dricksvatten genom ett plaströr för försäljning och tillgång av fri mängd mot ersättning också måste omfattas av livsmedelsverkets regelsystem.

    I Sverige räknas dricksvatten som livsmedel vilket innebär att den hamnar under miljöenhetens tillsyn vilket kommer inefatta kontroller och en årlig avgift för anläggningen samt att de tar flera årliga prover på vattnet för att säkerställa en god kvalitet. därav har de ett ansvar för denna produkt som de levererar från källa till konsument oavsett aktörer.
    xx

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *