Lagtext om expropriation

Text och förklaring kring ordet Expropriation: 

Ett tvångsförvärv av äganderätten (eller vissa andra rättigheter) till en fastighet.

Reglerna om expropriation finns i expropriationslagen (ExprL).

Expropriation innebär vanligen att det är den fulla äganderätten till fastigheten som övergår, men en fastighet kan även exproprieras med nyttjanderätt eller servitutsrätt. Fastighetsägaren behåller då äganderätten till fastigheten, men tvingas upplåta en nyttjande- eller servitutsrätt till densamma. (ExprL 1:1)…..

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *