Man har gjort avloppsvattenrening till något heligt istället för att se på hela resurs-användningen

Hej Staffan

Man har gjort avloppsvattenrening till något heligt istället för att se på hela resurs-användningen dvs dricksvatten, Växtnäring som inte är blandad med allt som samhället vill bli av med och man omöjligt kan förutsäga vad kommer att finnas i avloppsvatten från en dag till nästa.  SNV har listat ca 800 giftiga kemikalier där man inte mäter förekomsten i mer än ett litet antal … så risken att bli upptäckt om man gör sig av med något svårt att hitta-deponering-för så är det som sagt enklast att hitta en golvbrunn någonstans i utkanten av nätet eller i Stan ! Därför har slam ingen ingen marknad annat än de som struntar i om jorden blir förstörd eller ej … om någon dumpar kopparslam är jorden förstörd för evigt.
Om vi källsorterar toalettavfall får vi tillbaka mikronärsalter som inte ersätts med konstgödsel. Jan Klasson på Nedersta Gård i Haninge har sett att mikronärsalter bidrar till humusbildning i jordar och att det är ett av skälen att vi ska ersätta dom … huvuddelen av mikronärsalterna finns i fekalierna så de kan vi suga ur och blanda med vacuum-toa vattnet som har mkt lägre torrsustans.
Så vi har föreslagit detta https://www.youtube.com/watch?v=JXT9sgMGfAk&feature=youtu.be  Jan Klasson och Maria Jaki Borg är de som driver processen i Haninge och Nynähamn och Tyresö där de kan ta hand om vacuumtoaletterna och komposteringstoaletter

Mycket enklare att kontrollera och behandla med rester när det inte går rakt in i den Marina miljön där det får omedelbar spridning och hormon-mimickers inte går rakt ut utan kan processas  med kompostering med urea och H2O2 och bryta upp kedjorna …och jag tror inte att industriavfall kommer att hällas i enskilda toaletter då är upptäkt väldigt mycket sannolikare.
Cheers
Carl

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *