Samråd om ändring av detaljplan PL161 Dåvö Berghagen, Köpings kommun

From: Anita Iversen <Anita.Iversen@koping.se>
Sent: Wednesday, May 16, 2018 9:05:29 AM
To: kent andersson
Cc: Elin Granberg
Subject: SV: Ändring av detaljplan PL 161 Dåvö Berghagen, Köpings landsbygd ,Köpings Kommun.

Hej igen! Såg just kopia på din skrivelse till nacka tingsrätt och kom på att jag borde höra av mig. Vi har som jag meddelat dig tidigare haft detaljplanearbetet vilande och jobbat med andra planer så det är därför som återkoppling på ditt samrådssvar dröjt. Jag har förstått att du inte har fått ordentlig återkoppling på dina tidigare frågor om möjligheter till byggnation, och Elin Granberg på VA sa att de också vill träffa dig, så vi återkommer före sommaren för att boka ett möte med dig.

Med vänlig hälsning

Anita Iversen

Planchef

cid:image003.jpg@01D201E7.5DC54C10

______________________________________________

Köpings kommun, Stadsarkitektkontoret, 731 85 Köping
Besöksadress: Kristinelundsvägen 4
Tfn: 0221-252 83
E-post: anita.iversen@koping.se
Webbplats: www.koping.se
Facebook: www.facebook.com/Kopingskommun

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *