Frågor till kommunen

 

Några frågor finns i reserv, som t ex denna:

2014  ansökte 4+3 fastigheter på norra änden av Bastviken om att få installera ett minireningsverk men fick avslag på detta.
Kommunen krävde däremot att markbädden byttes så att avloppsreningen fungerade. Detta gjordes 2017.
Anldeningen til begäran var att deras markbädd hade problem, man hade fått in sådant som skulle filtreras bort av 3 kammarbrunnen.
Markbädden är för 4 fastigheter och de ansåg att de enkelt kunde vara 7 fastigheter som delade på samma reningsverk.

En av de fastigheter som inte fick anslutas bytte ägare för några år sedan, och de önskade bygga om för att få utnyttja de 80 kvm som är byggnormen på Bastviken. De fick avslag på detta med motiveringen att deras wc inte är anslutet till kommunalt va. De frågade då ifall de inte kunde koppla in sig på befintlig markbädd, men svaret var nej, Inte heller accepterade kommunen att de anslöt sin wc till en septitank, som fastighetsägaren kunde anskaffa genom sitt jobb i va branchen. Inga motkrav skulle ställas mot kommunen. Avslag igen.
Kommunen ansåg därmed det bättre för miljön att släppa ut avloppet från befintlig wc rakt ner i stenkistan, än att lösa frågan på annat sätt.
Var är omtanken om miljö och dricksvatten från kommunen? 
Hur farliga är utsläppen, är de ofarliga ner i marken, särskilt efter en markbädd, eller är risken hög. Om risken är hög, så borde kommunen inte tillåta någon verksamhet i fastigheten alls.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *