Torrbo: Va bulletin den 15 maj 2018

Hej alla i VA soppan!

Pust och stånk i den extrema vårvärmen!

Vi håller VA grytan kokande och ytterligare ett möte med Fredrik Rönning har gått av stapeln, (den 9 maj 2018). Utifrån en diskussion med Peter Ridderstople kom vi fram till att det kunde vara av värde att fortsätta vår dialog med kommunalrådet. Detta för att det blev ett ypperligt tillfälle då Peter R gästade Fanrö under ”Krille ballong”. Dels för att erbjuda möjligheten till en diskussion med Peter R och att presentera fakta som kunde verka för att en seminariedag skulle komma   till stånd.

Medverkande vid mötet var undertecknad, Anders Moen, Peter Ridderstolpe och hans mor Gun,. Vi samlades hos Moen på Lillänget och mötet pågick en timme lite drygt.

  • Peter Ridderstolpe presenterade en hel del fakta, bl.a. diagram gällande den rådande trenden av fosforförekomsten i våra sjöar som är sjunkande.
  • Viktigt att man får förståelse för viktiga markprocesser (markretention) när man inom kommunen har givit Miljö och bygg i uppdrag att revidera VA-strategin och se över vilka underlag som ska finnas i samband med bildande av VA-verksamhetsområden.
  • Påpekade betydelsen av utbildning då ledamöter från miljö och bygg efterfrågat utbildning och att det på vårt möte med politikerna i bygdegården framgick att det finns fatala brister i kunskapen om t.ex. betydelsen av våra viktigaste, men samtidigt de mest tillväxtbegränsande ämnena, nämligen kväve och fosfor.
  • Vi påpekade också kommunens felaktiga förhållningssätt omkring VA strategin. Att det är fel att införa Va-strategin i den kommunala författningssamlingen, vilket ger sken av att strategin är rättsligt bindande dokument som måste följas. Enligt 1 kap. 1§ 3 st. regeringsformen, RF, ska den offentliga makten utövas under lagarna.
  • I nuläget påstår F. Rönning att kommunen inte kommer att bilda något mer verksamhetsområde förrän det skett en översyn av  VA strategin. Det är naturligtvis av stort intresse vad Grönvalls utredning kommer att innehålla och som presenteras den 31 maj.
  • Vet inte om ni kommer ihåg inslaget i studio 1 (P1), men Veronika som gjorde inslaget lovade att åter komma i samband med Grönvalls presentation.
  • Mötets stora besvikelse var att kommunen inte var intresserad av en seminariedag i nuläget, vilket framstår som mycket märkligt utifrån ovan nämnda.

Trots allt, ser vi med spänning fram mot Grönvalls presentation av ensamutredningen, med en förhoppning om att den går vår väg. Med lite tur kan lagtexten vara ändras en smula vilket innebär att vissa frågor kan prövas på nytt.

 För Torrbo med omnejd för en hållbar framtid! / Kent Leonardsson

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *