Insändare i Bärgslagsbladet, maj 2018. Köpings kommun driver vidare sitt vansinnesprojekt mot bättre vetande

Köpings kommun driver vidare sitt vansinnesprojekt mot bättre vetande

Köpings kommun driver vidare sitt projekt att bygga ut kommunalt VA i området man kallar Norr Mälarstrand. Detta trots alla relevanta invändningar om att man kommer att skövla naturen genom att spränga sönder urberg i omfattande skala, inkräkta på naturreservat, öka förbrukningen av naturresurser, släppa ut orenat avloppsvatten samt orsaka enorma kostnader och mänskligt lidande. Trots att det finns flera alternativa lokalt baserade lösningar som är både miljövänligare och mer ekonomiska än kommunens planer. Trots att fastighetsägare och deras samfälligheter har bjudit in kommunen till en dialog och visat stor vilja att medverka till sådana lokala lösningar. Trots att Förvaltningsdomstolen har upphävt kommunens VA-taxa och Mark- och miljödomstolen har påtalat uppenbara brister i kommunens beredning och ansökan om vattenverksamhet.

Varför driver då kommunen detta vidare? Det finns bara tre tänkbara förklaringar:

  1. Prestige: Kommunledningen och dess tjänstemän har nedlåtit sig till att låta detta bli en prestigefråga och vägrar att krypa till korset och medge att man gjorde en felbedömning.
  2. Inkompetens: Kommunen och dess tjänstemän tror verkligen att deras lösning är bra och har låst sig vid den, för att man inte har kompetens och vilja att utvärdera projektets konsekvenser och alternativa lösningar. Här faller även ett stort ansvar på den konsult man anlitar, som borde ha haft kompetens att leda Köping i bättre tankar.
  3. En dold agenda: Trots allt prat om att det är fastighetsägarna som bestämmer vilken karaktär deras områden ska ha (fritidshusområden eller villaområden), vill kommunledningen verkligen driva fram den omdaning man önskar se när man säger att Norra Mälarstranden har utvecklingspotential. Naturligtvis skulle området kunna utvecklas även med lokala VA-lösningar, men problemet är att de flesta inte vill ändra på sina områdens karaktär.  Det är alltså i kommunens ögon fel på fastighetsägarna, så då måste man byta ut dem genom att driva bort dem med ett VA-nät som många inte har råd med.

Oavsett förklaring skulle detta inte förekomma i en fungerande demokrati, där de styrande utsätts för granskning av oppositionen, och där de styrande måste rannsaka sig själva. Det är uppenbart att det råder maktfullkomlighet i kommunens ledning och att man inte ger ett korvöre för berörda människors livssituation.

Det är också oerhört naivt att tro att en utveckling av områdenas karaktär skulle medföra fler permanentboende som betalar skatt i kommunen. Norra Mälarstranden ligger alldeles för perifert för att locka pendlare till t.ex. Västerås om man jämför med områden som Tidö-Lindö eller Gäddeholm. Tvärtom kommer köpkraften hos örebroare, västeråsare, uppsalabor och inte minst stockholmare som är sugna på sjönära fritidshus att tränga ut lokalbefolkningen. För till skillnad från lokalbefolkningen behöver de bara belåna en yta motsvarande gästtoaletten i lägenheten eller villan hemma i stan för att finansiera kommunens VA-spektakel.

För maktfullkomligheten och inkompetensen hos kommunledningen betalar Köping ett högt pris i form av stagnation. Befolkningen är mindre i dag än 1990, samtidigt som övriga kommuner kring inre Mälaren har utvecklats rejält både befolkningsmässigt (plus ca 25 % i snitt) och ekonomiskt. Att lägga resurser på de här dumheterna stärker inte det redan svaga varumärket Köping, och det kommer inte att bli bättre när problemen kommer i form av driftstopp, bräddningsutsläpp eller ledningsbrott med åtföljande badförbud etc. Naturligtvis kommer de ansvariga att ställas till svars för konsekvenserna av sina felbeslut. Och övriga kommuner runt Mälaren, som försörjer över två miljoner människor med dricksvatten, kommer inte att bli nådiga i sin kritik.

Leif Bergqvist

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *