Fängelse om du tvättar bilen hemma. Samtidigt så skickar reningsverken ut dagvattnet i sjön, då kommer tungmetaller och andra skadliga ämnen rakt ut i en recipient som har svårt att bryta ner resp fånga ämnena.

Mickefix Richter har gjort inlägg i Avloppsbedrägeriet.

Mickefix Richter
den 22 april kl. 11:28

Tvätta bilen ett miljöbrott?
Straffet för miljöbrott är böter eller fängelse i högst två år. I till exempel Jönköping kan en person dömas till böter på 10 000 kronor.

30 miljoner biltvättar som gjordes 2016 påstås ge upphov till utsläpp i form av miljöfarliga tungmetaller som 5,6 ton koppar, 11,3 ton zink, 1 800 kilogram bly, krom och nickel och 41 kilogram kadmium varje år.

Det innebär att en stor mängd svårnedbrytbara ämnen som exempelvis olja, tungmetaller och asfaltsrester rinner ut i våra vattendrag, sjöar och hav, vilka är skadliga både för människor och miljön. Detta resultat måste nog tas med en viss modifikation. Då det visat sig att även enbart regnvatten drar med sig stora delar av dessa partiklar och ämnen som bundits av både asfalt, genom bygg och betongdamm mm. Och som lägger sig som en dammhinna över både våra gator, torg, våra bilar, byggnader och som sen följer med regnvattnet ner i våra dagvattenavlopp.

Då flertalet avlopp och all stadsavlopp leds redan i dag till så kallade kommunala reningsverk och även det vatten från våra biltvätthallar samlas upp och hamnar så småningom hos de kommunala reningsverken.´Och efter lite processande här och utspädning ner till godkända gränsvärden så spolas detta sedan också ut tillsammans med all övrigt avlopp med olika tillsatsmedel och reningsgrader ut i våra vattendrag. Och här punktbelastar då kommunen naturen med sitt eget utsläpp med över flera tusen kubikmeter vatten dagligen, summan av detta totala kommunala utsläpp här bidrar med flera ton av olika skadliga ämnen per år och detta på en och samma plats. Är det här nu våra kommuner menar att markretentionen nu ska ta vid och göra den slutliga reningen?

En kommentar

  1. Carl Lindstrom

    Miljöpartiet förtjänar inte att ha imunitet … detta är vansinne (från en långvarig miljönär) … 2 års fängelse om man tvättar bilen men regeringen tar folks hem om dom vägrar att låta kommunen leda ut vårt avloppsvatten till Östersjön.
    Upp- och nedvända världen och [värden] i SocialMiljöPartiet, som inte vet sitt … från sitt …

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *