Förvaltningsrättens dom 2018-04-17, Mål Uppsala FR 6577-16 ang Köping Norrmälarstranden

Förvaltningsrätten har fattat beslut för Norrmälarstranden. Uppsala FR 6577-16 Dom 2018-04-17

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten avslår överklagandena i de delar de avser Kommunfullmäktige i Köpings kommuns beslut den 28 november 2016 om verksamhetsområde för vatten och avlopp (§ 131).

Förvaltningsrätten upphäver Kommunfullmäktige i Köpings kommuns beslut den 28 november 2016 om ny anläggningstaxa för vatten och avlopp (§ 132).

2 kommentarer

 1. Hej alla i Köping,Norrmälarstranden
  Det är tråkigt att det finns en sådan cynism hos våra förtroende valda att man använder en som jag hävdar ”under lag stiftning lav 6 ” till vår miljölagstiftning för att få in inkomster till kommunerna för gamla fritidsområden man själv en gång i tiden har varit med och planerat hur va frågan ska lösas och alla stugägare har alltid gjort som man blivit uppmanad att göra och därmed trott att allt var bra och bevisligen så har ju de flesta bättre rening än de kommunala systemen.
  Jag som socialdemokrat (dock inte kommunalt aktiv) skäms dagligen över hur de S kommunalpolitikerna kör över sina egna medborgare i denna va fråga .
  Det hjälper inte att man gång på gång får fram bevis på att den gamla Va tekniken inte hör hemma i ett modernt hållbart ekologiskt energisnålt samhälle Kolla Solvarm. Tänker vi lite globalt så har vi inte råd att slösa med så med vårt vatten. Jag blir så trött på inskränkta S politiker som alltid går storbolagens och entreprenörernas ärende i första hand.

 2. Brev till va i tiden:

  Hej!
  Tråkigt besked för er.

  Nu har jag läst domen lite noggrannare och som jag förstår så är svaret på överklagan följande:
  1. Finns det något miljöbehov?
  Det är Mark- och miljödomstolen och inte förvaltningsrätten i Uppsala som ska avgöra frågan. Än finns det alltså hopp ifall ny överklagan görs?
  Tvister avseende frågan om huruvida en viss fastighet har behov av vattentjänster, och därmed ska ingå i det verksamhetsområde som fastigheten tillhör, prövas av mark- och miljödomstolen efter att talan väckts av fastighets- ägaren. Förvaltningsrätten kan därmed inte pröva frågan om en viss fastighet ska undantas från ett verksamhetsområde. Sid 14.

  Dock finner Förvaltningsrätten sammanfattningsvis att det i målet inte har anförts någon omständighet som medför att kommunens beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp är olagligt i något av de hänseenden som anges i 10 kap. 8 § kommunallagen. Sid 16.

  2. Är anslutningsavgiften felaktig?
  Ja, tomtstorleken får för stor betydelse i förhållande till nyttan av tjänsten. Fördelningen blir inte rättvis.
  Förvaltningsrätten konstaterar att den överklagade anläggningstaxan innebär att tomtytan bildar underlaget för den större delen av anläggningsavgiften för fastigheter med en tomtyta överstigande 3 000 kvm. Anläggningstaxan leder därmed, vid en jämförelse med avgiften för fastigheter med mindre tomtyta, till en anläggningsavgift som inte är godtagbar för tomter med så stor tomtyta. Förvaltningsrätten finner därmed att kommunens beslut om ny anläggningstaxa för vatten och avlopp strider mot 31 § LAV. Beslutet ska därför upphävas. Sid 18.

  Har jag förstått domen rätt?
  Hoppas att ni inte ger upp utan fortsätter att kämpa.

  /Leif

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *