Frågor från Umeå: storlek omvanlingsområde; kommunala vattenföreningar, VA lån; service LTA pumpar

 1.      Känner du till om det finns det nåt större omvandlingsområde än Umeå i Sverige? I Umeå kommuns VA-strategi finns 5 föreslagna omvandlingsområden med totalt 1451 fastigheter, varav Mjölekusten är det största på ca 1000 fastigheter.

2.      Om man redan har kommunalt vatten via en avtalsbunden vattenförening (ungefär 70% av fastigheterna längs Mjölekusten har detta, resterande har eget vatten), har kommunen då rätt att bryta avtalet för att ta betalt ännu en gång? Det kommunala VA-bolaget Vakin anser nämligen att det blir för besvärligt att ta hänsyn till befintliga ledningar så de vill ansluta samtliga fastigheter både med vatten o avlopp trots att 70% redan har kommunalt vatten. Vattenanslutningen i vårt område kommer i så fall att stå för ca 33% av den totala kostnaden.

3.      Har du nån erfarenhet av VA-lån? Känner du till lånevillkoren och vilka möjligheterna är för de som har arrende att ta VA-lån?

4.      Känner du till nåt om hur mycket service LTA-pumpar brukar behöva. Vi har fått kännedom att vid viss service så måste själva pumpen lyftas upp och då används en relativt stor kranbil, vilket innebär att det måste finnas körbar väg fram till pumpen. Innebär att placering blir viktig och att tomt kan bli förstörd ifall service behövs.”

Leif. 

Kontakta Leif om du har något svar på frågorna. Berätta gärna för mig också så får jag föra in det i va-itiden.se.

En kommentar

 1. · Va-lagen säger att huvudmannen, kommunen skall stå för ALLA kostnader. Vi här i Åstorp tolkar detta som att pump och pumpbrunn skall anläggas utanför fastighetsgräns. I tomtgräns skall finnas anslutning, 110 mm markavloppsrör plus avstängning.

  · Kan inte vara meningen att fastighetsägare skall tillhandahålla mark för en kommunal pump. Kommunen skall i så fall köpa marken, ca 4 m2. Med detta följer lagfartskostnader. Alternativ är servitut. Detta kostar också pengar med Lantmäteriförrättning.

  · Finns bara ett alternativ. DET FÖRSTA ENLIGT OVAN.

  I min hemkommun, vid mina föräldrars fastighet anlades avloppsledningar för drygt 30 år sedan, med LTA- SYSTEM. Där grävde kommunen som huvudman i byns grusvägar. Satte pumpbrunnar mitt i vägen, med locket ca 10 cm under vägytan. Vägen skall kunna skrapas med väghyvel.

  I pumpbrunnen sattes den kommunala pumpen, för att serva minst två fastigheter. Dessa fastigheter kunde ligga sidan om varandra, eller tvärs över vägen. Vår fastighet är såld, men jag har fortfarande kontakt med grannarna. Så nu efter alla dessa år fungerar detta system perfekt.

  Mitt råd……Släpp inte in kommunen på era fastigheter. Ska dom in så ska det kosta pengar. Hänvisa till Va- lagen. Läs den……..alla paragraferna. Det har vi gjort.

  Vi kämpar för att Minireningsverk skall byggas i kommunal regi i våra byar. Vår grannkommun, Klippan har gjort detta. Källna kyrkby med ca 65 fastigheter. Kostnad ca 67000:-/ fastighet.

  /Ulf

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *