Hoppas jag med detta mail kan tillföra, åtminstone en del i frågan om pumpar och placering av de

2018-04-17

Anders

Hoppas jag med detta mail kan tillföra, åtminstone en del i frågan om pumpar och placering av dessa.

        Va-lagen säger att huvudmannen, kommunen skall stå för ALLA kostnader. Vi här i Åstorp tolkar detta som att pump och pumpbrunn skall anläggas utanför fastighetsgräns. I tomtgräns skall finnas anslutning, 110 mm markavloppsrör plus avstängning.

·        Kan inte vara meningen att fastighetsägare skall tillhandahålla mark för en kommunal pump. Kommunen skall i så fall köpa marken, ca 4 m2. Med detta följer lagfartskostnader. Alternativ är servitut. Detta kostar också pengar med Lantmäteriförrättning.

·        Finns bara ett alternativ. DET FÖRSTA ENLIGT OVAN.

I min hemkommun, vid mina föräldrars fastighet anlades avloppsledningar för drygt 30 år sedan, med LTA- SYSTEM. Där grävde kommunen som huvudman i byns grusvägar. Satte pumpbrunnar mitt i vägen, med locket ca 10 cm under vägytan. Vägen skall kunna skrapas med väghyvel.

I pumpbrunnen sattes den kommunala pumpen, för att serva minst två fastigheter. Dessa fastigheter kunde ligga sidan om varandra, eller tvärs över vägen. Vår fastighet är såld, men jag har fortfarande kontakt med grannarna. Så nu efter alla dessa år fungerar detta system perfekt.

 Mitt råd……Släpp inte in kommunen på era fastigheter. Ska dom in så ska det kosta pengar. Hänvisa till Va- lagen. Läs den……..alla paragraferna. Det har vi gjort.

Vi kämpar för att Minireningsverk skall byggas i kommunal regi i våra byar. Vår grannkommun, Klippan har gjort detta. Källna kyrkby med ca 65 fastigheter. Kostnad ca 67000:-/ fastighet.

Enligt uppdrag.

Med vänlig hälsning
Ulf Mårtensson boende i Magleby, Åstorps kommun.
Lantmästare

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *