Umeå: Reningsverk förstört i brand – toaletter påverkas

2018-03-03; På lördagsmorgonen larmades räddningstjänsten till Täfteå där det skulle ha börjat brinna i en ladugårdsbyggnad.

Larmet kom in klockan 06.18 på lördagsmorgonen. När räddningstjänsten kom till platsen stod det klart att det brann i en av Vakins byggnader.

– Vi tror att det är reningsverket, men vi är inte helt säkra, säger insatsledaren Samuel Bergander.

Byggnaden var helt övertänd….

 

2018-03-04, Oklara skador: Kan vara stopp i hela avloppet

2 000 personer drabbas av branden som förstörde Vakins reningsverk i Täfteå. Antingen rinner orenat avloppsvatten rakt ut i havet – eller så är det totalstopp i hela systemet.
– Man bör gå på toaletten med försiktighet, uppger Johan Sjödin, presskommunikatör på Vakin.

På lördagsmorgonen började reningsverket i Täfteå att brinna. Byggnaden övertändes snabbt och brandkåren stod maktlös.
– Det var bara att stå och bevaka branden. Ingen risk fanns för spridning, uppger insatsledaren Samuel Bergander för VK.
Reningsverket renar avloppen i hela Täfteå – ungefär 2 000 personer berörs av branden.
– Just nu håller vi på att stänga av vattnet i Täfteå, men bara ett enda hushåll kommer att bli utan dricksvatten. Men vi ska se om det går att sätta in en extra ventil så att vi kan släppa på dricksvatten till dem ändå, säger Johan Sjödin.

Samtidigt undersöks hur skadat själva reningsverket är.
– Vi måste bedöma skadorna. Har ledningarna kollapsat eller inte? Vilka funktioner finns kvar i reningsverket? säger Johan Sjödin.
Om själva reningsverket inte fungerar finns nödventiler som skickar ut avloppsvattnet orenat ut i havet. Detta för att förhindra att avloppsledningarna fylls på för mycket och avloppsvatten till slut börjar tränga upp ur toaletter och annat inne i bostäderna.
– Fungerar nödlednigarna som går ut direkt till havet eller har de kollapsat? Om de har kollapsat så har vi även ett avloppsstopp. Då fylls systemet på utan att det kan tömmas ut någonstans. I så fall måste vi kalla in slambilar som får pumpa ur avloppssystemet. Vi måste undersöka skadorna innan vi vet hur vi kan gå vidare, säger Johan Sjödin.

Han fortsätter:
– Initialt är det bättre att avloppsvattnet rinner orenat rakt ut i havet, men det är så klart ingen hållbar lösning.

Johan Sjödin berättar att Vakin egentligen planerat att lägga ned reningsverket i Täfteå – men först år 2021.
– Så det här kom ju lite olämpligt … I sommar skulle vi ha börjat gräva för att förbereda för nedläggningen.

Kan Täfteåborna använda sina avlopp?
– Ja, man måste ju få gå på toaletten. Men gör det med försiktighet och undvik långa duschar. Vi vill inte att systemet belastas för mycket innan vi vet skadornas omfattning. Vänta med att köra igång tvättmaskinen och tänk på vad du spolar ned i toaletten. Försök också att göra av med mindre vatten än vanligt.

Alla boende i Täfteå ska ha fått ett sms från Vakin med information om att vara försiktiga med avloppet.
– Vi kommer att skicka ut mer information också om hur folk ska förhålla sig den här tiden.
Prover visar: Ingen större miljöpåverkan i fjärden efter avloppskaos. 

 

2018-03-24: Sävar: Det har snart gått tre veckor sedan branden i avloppsreningsverket i Täfteå och dagen då Täfteåborna återigen kan bajsa fritt hemma, utan dåligt samvete, är här.

– Vi har nu både mekanisk rening och kemisk rening på plats. vilket innebär att vi har samma funktion på reningsverket nu som innan branden, säger Robert Hansson VA-chef på Vakin.

Efter branden vid Täfteå avloppsreningsverk den 3 mars uttalade Vakin en tydlig målbild: att ha grovrening på plats inom två veckor och kemisk rening på plats inom tre veckor. På lördag har de tre veckorna gått, men redan på torsdagen var den kemiska reningen i gång.
– Vi känner oss väldigt nöjda för vi är nu ganska nära slutet på problemen efter branden här i Täfteå. Vi har nått den målbild som vi hade. Och det är medarbetarnas strålande engagemang och insats som har gjort det möjligt att ha det provisoriska reningsverket på plats så snabbt, säger Hansson.

Under den första tiden efter branden släpptes bajs, kiss och allt som Täfteåborna spolade ned i sina avlopp rätt ut i Täftefjärden. För att minska belastningen på fjärden gick Vakin då ut med en uppmaning till de som bor i området om att inte spola ned någonting annat än toalettpapper, kiss och bajs, att vara försiktiga med vattenförbrukningen och att i den mån det var möjligt göra toalettbesök utanför Täfteå. Men med det provisoriska reningsverket på plats kan Täfteåborna nu, utan samvetskval för att orsaka Täftefjärden skada, gå på toa och använda avloppen i sina egna hem på ett normalt sätt.
– Folk kan glatt använda sina toaletter, duscha och laga mat. Men rekommendationen om att inte spola ned någonting annat än det som normalt ska spolas ned i toaletten kvarstår. Men den gäller alltid för alla och inte bara för Täfteåborna, säger Hansson.

Den 16 mars hade Vakin grovrening på plats i Täfteå och torsdagen den 22 mars var även den kemiska reningen i gång. Förutom att jobba med att få det provisoriska vattenreningsverket på plats så har Vakin också vidtagit åtgärder för att minska belastningen på Täftefjärden sedan branden.

Bland annat har sug och spolbilar fått köra med avloppsvatten från Täfteå för att föra in det på Umeås avloppsnät under de högst belastade tiderna från och med den 5 mars. Från den 8 mars hade man också en bil som skötte grovrening på plats av det avloppsvatten som inte transporterades till reningsverket på Ön.
– Det arbetet och Täfteåbornas hjälp med att minska sin vattenförbrukning har inneburit att det egentligen inte är så mycket avloppsvatten som har läckt rätt ut i fjärden, säger Hansson.

Exakt hur effektiva åtgärderna för att minska belastningen på Täftefjärden har varit är svårt att säga, men nyligen tagna prover på vattnet i de yttre delarna av fjärden visar inte på någon större miljöpåverkan.

Ingen mätbar skillnad.

– Preliminärt så ser vi inga mätbara skillnader i fosforkoncentration och så. Vi har alltså i analysen inte kunnat visa på någon miljöpåverkan, men självklart har det skett någon form av påverkan, så är det, säger Hansson.
Den inre delen av fjärden var bottenfrusen, vilket är positivt när det gäller miljöpåverkan, det innebar också att det inte togs några prover där.

Vad som orsakade branden är fortfarande inte klarlagt, men Vakin har fått viss information.

– Det preliminära besked som vi har fått är att det inte verkar vara något sabotage i varje fall, säger Hansson.

Så småningom kommer Täfteås avloppsledningssystem att kopplas samman med reningsverket på Ön. Planen var innan branden att den ledningen ska vara på plats i september 2019.

– Vi diskuterar med den entreprenör som har fått uppdraget om det går att snabba på processen, men vi får se, säger Hansson.

Det provisoriska reningsverket i Täfteå är nu täckt med ett tält. Så kommer det också att få vara tills dess att den nya ledningen är på plats och reningsverket inte längre behövs.

– Det finns ingen anledning att lägga pengar på något som inte ska bestå, men det här ska hålla fram tills dess att den permanenta lösningen är klar, säger Hansson.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *