Brev till Anders Grönwall från Bergudden/Köping

Hej Anders,

Jag fick ett mail från Anders Segerberg vari jag blev ombedd att besvara en frågeställning från dig som avser anslutningsavgift på 960 000 kr för en anslutning på Berguddens stugägarförenings mark i köping.

Som svar på din fråga om det är något annat som ingår i kostnaden så är det inget mer än att det grävs en brunn vari man sätter en pump och en vattenmätare som kostar 30 000 kr. Hur denna kostnad framräknats vill inte kommunen redovisa.

Ifrån denna brunn så får vi gräva vidare till respektive hus med nya brunnar och pump samt vattenmätare. Från brunnen som är på respektive tomt skall ledningarna dras in i husen.

I de fall som husen inte har haft varken avlopp, vatten eller elektricitet så kräver Köpings kommun att VVS installation och framdragning av elektricitet samt installation av elektricitet skall göras och detta till en mycket hög kostnad. Miljökontoret kommer att bevaka att så sker enligt skrivelse jag erhållit.

Om det är som i mitt fall en byggnad på 27 m² som byggdes under 60 talet och aldrig underhållits och inte har utrymme för VVS installation samt är avregistrerad av skatteförvaltningen eftersom dess värde är under 50 000 kr hade ingen betydelse.

Jag har två tomter med ruckel på bägge och drabbas således dubbelt. Huset på min andra tomt är också avregistrerad på grund av dess värde och att det är fallfärdigt. Jag tvingas till att bygga nya sommarstugor för att klara VVS installationen. I mitt fall blir kostnaden som jag påtvingas miljon belopp som jag inte har och husen går inte att belåna. Svaret från kommunen är att jag får sälja, till vem?

Brev konversationen jag haft med Dennis Fasth på Köpings kommun kan jag skicka dig om så önskas. Maktmissbruk har fått en ny dimension.

Thomas Aichner

Ordförande i Berguddens ekonomiska förening

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *