”Intervju” med en ledande politiker i Köping om va projektet

En av de ledande politikerna i Köpings kommun blev intervjuad om hur han såg på va dragningen till norra mälarstranden.

Frågor och svar enl minnesanteckningar, se nedan:

 

 • Kan något förändra va planerna:
  Nej, det finns inga planer på att ändra beslutet om va, ifall man inte får avslag i MoM.

 • Många behöver sälja eftersom de inte klarar kostnaderna:
  Jurister tittar på detta. (Anm: Anders Björkroth har upprepade gånger bett om ett svar av kommunen, men inget svar har erhållits). 
 • Varför skall vi som bor där betala allt:
  Dessa kostnader skall inte belasta Köpingsborna, det skulle aldrig hyresgästerna acceptera. 
 • Är det inte så att VA-utbyggnaden gynnar de som vill ha detta och som har god ekonomi, och missgynnar de som som inte har lika gott om pengar, dvs de som ert parti säger sig företräda?
  Den konsekvensen får vi ta. 
 • Kan vi påverka:
  Nej.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *