Förslag till polisanmälan av politiker huvudansvariga för utskick av bluffakturor

Flera grupper av boende i några kommuner (ca 30 av 290 vill göra polisanmälan av den eller de politiker, som är huvudansvarig för utskicken av [bluff]fakturor till boende för tvångsanslutning till avlopp som boende inte bestält, inte behöver och inte vill ha. Detta är ett bedrägeri, där somliga kommuner, först i enlighet med lagen kunde debitera för mindre kostnader (typ att flytta en brevlåda direkt knuten till en fastighet), men sedan utnyttjar den rätten till ett kryphål i lagen som fått växa till att omfatta HELA infra-strukturen i näheten av fastigheten med kostnader upp till en miljon Kr. Detta var uppenbarligen inte avsikten med lagskrivningen.
Talesättet att om man träffar på något som ser ut som en anka, kvackar som en anka, beter sig som en anka, och okritiskt följer efter den första i deras liv, som leder … så är sannolikheten stor att det ÄR en anka.
På samma sätt måste vi dra slutsatsen att om någon skickar ut fakturor i enlighet med hur blufföretag opererar, att man kräver pengar av personer för något de inte har beställt, inte behöver och inte vill ha så är sannolikheten att det är en bluffoperation mycket hög oberoende av vad bluffmakaren kallar sig: Svenska Kyrkan, Svenska Båg- & Blufföretag AB eller Tyresö Kommun.

De fastighetsägare som har fått bluffakturor för anslutning till kommunalt VA-nät påverkas mycket olika. Vissa kan tycka att det är normalt och kan betala utan större tvekan medan andra som inte har råd med en halv- till en miljon Kr kan komma att lida ofantligt: t.ex. pensionärer som har byggt ett HEM och inte vill eller kan flytta och inte kan få banklån, barnfamiljer som inte kan flytta med tre barn i olika skolor … sjuka som behöver närhet till sin läkare och sjukhus … det finns lika många skäl att inte vilja flytta som det finns individer. De har ju gemensamt att det är fruktansvärt orättvist att vissa som KommunStyrelsens (KS), ordförande inte påverkas alls i motsats till den grupp som är i KS hårkors och får lida en personlig eller en familjkatastrof.

Hur har det blivit en ”bluff” ? Av en enkel anledning: det ENDA som ger kommunstyrelsen laglig rätt att tvinga en fastighetsägare att ansluta till ett avlopp är om det är den enda möjligheten att skydda miljö och hälsa. Det är INTE ett lagligt skäl att kommunen vill få infrasturen betald av individer för att det blir så mycket dyrare att bygga infrastruktur när/om superstrukturen redan är uppbyggd.

Vem är slutgiltigt ansvarig för att förstå och se till att lagen följs så att det inte blir bluffakturor: Kommunstyrelsen och kommunstyrelsen ordförande. KommunStyrelsens ordförande är direkt och personligen ansvarig för att se till att lagligheten i styrelsens beslut följs så att man inte skickar ut bluffakturor till samtliga boende i områden där politikerna vill bygga ut och få infrastrukturen betald av enskilda fastighetsägare. I Tyresö heter KommunStyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl och är väl förtrogen både med lagen och teknologier som är bättre än Henriksdahl. Jag har personligen informerat honom om det och trots det skickar Tyresö Kommun ut dessa fakturor när man vet om att det sker med bedräglig motivation … det är INTE nödvändigt för skydd avv miljö och hälsa. Det finns effektivare metoder till 1/10 av kostnaden.

Fallen med kommuners tvångsanslutning av boende till ett orimligt dyrt VA-nät har för länge sedan passerat diskussionsstadiet när det gäller frågan om vad som är bäst för allmänhetens dvs allas vår miljö och hälsa. Det har visats att det finns flera enskilda lösningar som är betydligt bättre än de kommunala, centrala lösningarna. Eftersom det i stort sett enbart är frågan om det finns EN lösning som är bättre kommunens så ska det ges ett undantag eftersom miljö och hälsa är det enda skälet som ger kommunen rätt att tvinga medborgare att ansluta. Om de kan visa att de uppfyller kraven med råge, kan de rimligtvis inte tvingas köpa något sämre som kostar mycket [ upp till 10 ggr] mer…

Kommuner har pga sina intressen att hitta en total-lösning som ger dom frikort från ansvar försökt säga att det måste vara en lösning som vem som helst kan acceptera. Lagen (LAV) ger inget stöd för den åsikten och många har nu börjat se felen i kommunala avlopp och vill inte bli del av gammal dyr teknologi, som enligt Oceana är det som utan jämförelse hotar världshaven. (se www.oceana.org)

Så problemet [att det är nödvändigt för miljö- och hälsa att ansluta alla] har tidigare varit det ”självklara” argumentet för tvångsanslutning … inte längre. Framför allt då svenska jordbrukare har mer och mer högljutt vägrat att ta emot avloppsslam som ”gödsel” och starkast är proteströsterna från de jordbrukare som äger sin mark och inte vill få jorden förstörd för evigt av tungmetaller som inte kan göras ogjort.
Verkligheten är att Svenskt Vatten som är avloppsindustrin intresseförening, på samma sätt som NRA är vapenindustrins intresseorganisation, har haft en långt bortom vett och reson, mycket större inverkan på hur vi ska lösa sanitetsproblem, än vad som är tekniskt, miljömässigt, ekonomiskt och motiverat för vår hälsa. Så detta handlar om vilka som har de ekonomiska musklerna att driva igenom sina intressen.

Siffror på utsläpp från Henriksdal, kan du hitta här:
Officiella data från SNV
http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/…/Anlaggningss…/…

Hur det passar in i jämförelsen med återvinning, se:
http://www.kalvfjardensvanner.se/kalvf…/Fakta_om_avlopp.html

Carl Lindstroms foto.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *