Köpings kommun går med miljoner i förlust, vet inte hur

Köpings kommun  bollar med miljonerna.

Muddringen av hamnen kostar  mer än planerat.
Västerås hamn skall muddras, kostnad 386 miljoner kronor

Köpings hamn skall muddras för 238 miljoner kronor.
(Lyssna på inslaget från P4 Västmanland, ”Eftermiddag i P4 Västmanland”, kl 14: 59, 1 tim 13 min in i programmet. Slut 1:17:00).
Hamnen är bra för Köpings näringsliv och därmed jobben. Dessutom kan större båtar ge färre transporter på vägarna (nu går ca 5 båtar/vecka in i hamnen!).
Kostnaden täcks till att börja med med lån, som därefter successivt betalas genom hyra av Mälarhamnar, samt av skattemedel.
Det bedyras att andra verksamheter i kommunen inte kommer att påverkas.

Att de skulle bli dyrt med muddermassorna som skall fraktas bort började man ana för flera år sedan, lyssna på SR, Giftiga muddermassor kostar massor för köping.
Ett oförutsett hinder i projektet är passagen vid Hjulstabron, som måste byggas om. Detta måste staten ta på sig.
Muddringen är planerad till 2019, men kan komma att fördröjas på pga Hjulstabroprojektet.

Förvaltningen går back likt tidigare år
Köping tvingas till miljonbesparingar,  åtta miljoner i underskott förra året. Nu tvingas kommunen effektivisera

Kommer va projektet för norra mälarstranden att hålla budget, eller blir nya va taxor en obehaglig överaskning för stugägarna 2019 och 2020?

Utdrag ur Bblat

Nja,,, alla förvaltningarna går ju med förlust enligt tidigare rapporter, inget nytt men valår så det hissas väl av (M)

Muddringens nästa etapp råkade även den bli ”lite dyrare.

Lite förenklat handlar besluten nu i vinter, där kommunstyrelsens arbetsutskott inleder nu i veckan, om att finansiera den mest spektakulära delen av utbyggnaden – nämligen muddringen.

– Ja, det är riktigt att muddringen är den största delen av den här kostnaden på 238 miljoner kronor, säger Köpings tekniske chef Christer Nordling.

Betyder det att ni kan börja upphandlingen av själva muddringsarbetet redan nu i vinter?

– Vi vet inte när upphandlingen kan genomföras och inte heller när själva muddringsarbetet kan komma igång. Enligt tidsplanen är 2019 avsatt som det år då muddringsarbetet ska genomföras.

Muddringen är en mekanisk process där skopa efter skopa av sjöbotten grävs upp av specialbyggda mudderverk. Innan man kan börja med det arbetet måste områden i land göras i ordning för att ta emot de cirka 200 000 kubikmeter sand och slam som det handlar om. I underlaget för investeringsbeslutet talas det om ”Solidifiering”.

– Ja, det handlar om att man i princip gör betong av massorna, förklarar Christer Nordling.

En annan post blir att bygga en provisorisk kaj, där pråmar i skytteltrafik från muddringen kan föra i land muddermassorna och man måste dessutom bygga körvägar för de fordon som ska forsla massorna.

När inriktningsbesluten en gång togs av politikerna i fullmäktige, hade etapp 3 prissatts till 190 miljoner kronor; när finansieringen nu beslutas har prislappen ökat till 238 miljoner.

– Projektet utvecklas kontinuerligt och efter hand som projekteringen fortskrider, så förädras kostnadsbilden för de olika etapperna och de olika delarna, förklarar Christer Nordling.

 

Några miljoner till…

Har vård- och omsorgsnämnden medvetet förts bakom ljuset av förvaltningens tjänstemän när det gällt de regelbundna och stora obalanserna i budgeten? Ja, när ansvarig politiker redogjorde för utvecklingen i kommunfullmäktige nyligen, antyddes faktiskt det.

– Jag har en känsla av att uppgifter ibland har undanhållits när vi har frågat, berättade Roger Eklund (S) i talarstolen inför övriga politiker i måndags kväll.

Vård- och omsorgsnämndens ordförande, socialdemokratiske Roger Eklund, fick tillbringa mycket tid i talarstolen vid januari månads fullmäktige tidigare i veckan. Hans nämnd och förvaltningen ifrågasattes inte minst av oppositionspolitikern Ola Saaw (M) som i en enkel fråga bland annat ville veta vilken kontroll Eklund tyckte sig ha över ekonomin.

– Är hålet bottenlöst och skall vi förvänta oss ytterligare överraskningar i form av ett svällande underskott? ville Ola Saaw veta.

– Svaret är nej, menade Roger Eklund och fortsatte:

– Jag erkänner att de ekonomiska prognoserna från nämnden och förvaltningen förvaltningen har varit för dåliga och jag erkänner att underskottet varit för stort.

Ordföranden menar att han under flera år av ständigt återkommande dåliga ekonomiska prognoser och budgetöverträdelser absolut inte tagit lätt på problemen.– Jag har varit både förbannad och ledsen och besviken. Jag ser allvarligt på det här.

– Nu har vi styrt upp och håller på att anställa en ny förvaltningschef. Vi har också anställt en äldreomsorgschef som har börjat vända på stenarna och se saker som ingen sett förut. Vi har också anställt en ny LSS-chef och vi har länge sökt efter en myndighetschef på biståndssidan och den chefen ska tillsättas inom den närmaste tiden, kanske redan den här veckan.

– Vi kommer också i dagarna att gå ut med en annons där vi söker en förvaltningsekonom som kan styra upp ekonomin och ge nämnden tillförlitliga uppföljningar.

– Vi kommer inte att få ned underskottet från 18 miljoner till noll, men vi kommer att få ned underskottet. Och jag lovar att både prognoser och ekonomi ska bli bättre, uttryckte Roger Eklund på kommunfullmäktige.

Hur ligger det då till med formuleringen inför fullmäktige att de gamla cheferna undanhöll sanningen för politikerna i nämnden?

– Vi tycker från nämnden att uppföljningarna inte har varit bra och det är ju känt att förvaltningschefen och vi har gått skilda vägar nu, svarar Roger Eklund något undvikande på Bbl/AT:s fråga.

Som du uttryckte det lät det som en allvarlig anklagelse. Känner du att det var medvetet som sanningar undanhölls – eller handlar det om bristande rutiner?

– Man måste väl gå åt det lindrigare hållet, att det inte handlade om att något undanhölls medvetet, alltså.

Problemen med ekonomin inom Vård och Omsorg hänger till stor del samman med att Försäkringskassan tillämpar en linje där man mer eller mindre konsekvent säger nej i bedömningar om assistans enligt Socialförsäkringsbalken, menar Eklund.

– Vi måste nu börja inrikta oss på att Försäkringskassan säger nej i 90 procent av fallen och det gör att Köpings kommun blir stående med kostnaderna. Det är besvärligt, men regeringen har ju tillsatt en utredning om det så vi hoppas att det förändras, säger nämndordföranden och berättar att det handlar om mycket pengar. Den dyraste brukaren får assistans för fem miljoner på ett år och en enda sådan brukare påverkar hela ekonomin för nämnden.

Du får frågor om nämndens dåliga siffror varje fullmäktige – hur känns det?

– Det är tråkigt och det känns så klart som ett misslyckande. Nämnden jobbar ju på med ekonomin. Jag hoppas och tror att det ska bli bättre nu, men jag räknar med att få gå upp i talarstolen på fullmäktige och svara på de här frågorna i fortsättningen också.

Anders Brage

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *