2017-12-16, Nödrop från en medborgare

Om man inte från regeringens sida kan få stopp på den fullständigt vettlösa ordning som idag gäller kring tolkning och vantolkningar av lagar avseende vatten och avlopp på landsbygden, vem ska då få det? Ska vi verkligen tvinga bort människor från deras hem pga kommunernas aggressiva exploateringsplaner!

Den debatt som varit under hösten där det framkommit att ett flertal kommunerna nyttjar miljölagstiftning för att exploatera attraktiva områden och dessutom låtit de nuvarande boende betala notan, innebär inte bara personliga tragedier utan också en urholkning av tilltron till statsmakterna.

Att låta skrupelfria kommunpolitiker fritt agera genom hänvisning till en lag som inte behöver följas och där förvaltningsrätt och miljödomstolarna duckar, ja då går tankarna till Bagdad Bob och de bananrepubliker som vi svenskar så gärna kritiserar och till och med skrattar åt.

Till råga på allt så är det i de allra flesta fall inte miljömässigt motiverat då det mesta som kommer ur människor bryts ned i enskilda avlopp och återförs i naturens kretslopp. Helt säkert är däremot att gräver vi ned miltals med avloppsledningar så är det inte bara ett resursslöseri utan dessutom så innebär det garanterat direkta utsläpp till vatten då reningsverken inte klarar att hantera inkommande skitvatten som det är idag. Det finns att läsa i deras egna årsrapportering.

Efter höstens debatt har vår kommun, Köping ökat takten i genomförandet trots att besluten är överklagade i alla instanser som finns tillgängliga och trots att regeringen tillsatt en särskild utredare för att se över rådande praxis. Det är så fult, tarvligt och helt vettlöst så någon måste sätta stopp för dessa figurer som ger maktens arrogans ett ansikte.

Mycket intressant att Stefan Löven ska hålla Jultal i Köping. Hoppas modet finns att tillrättavisa de som inte sköter sig i Sverige och inte bara har åsikter om andra länders agerande!

Med hopp om en God Jul

Hans Erik Carlsson

Stäudd, Köping

Skickades från E-post för Windows 10

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *