Nyköping- P4 Sörmland/Politiskt beslut om stort VA projekt i Nyköping

Politiskt beslut om stort VA-projekt i Nyköping
– P4 Sörmland | Sveriges Radio

 

2015-02-10:
Ikväll ska kommunfullmäktige i Nyköping fatta beslut om kustledningen, en 16 kilometer lång VA-ledning mellan Sjösa och Vålaö – kommunens i särklass största egna kommunala VA-projekt.

Enligt förslaget ska fastighetsägare som ansluter sig betala som mest 336 000 kronor om vatten- och avloppsledningen dras fram till tomtgränsen. Sedan tillkommer kostnader om fastighetsägarna vill gräva fram till huset.

– Vi tycker ju naturligtvis att det alldeles för dyrt. Det är ju nästan bara fritidshus som används kanske två eller tre månader om året, säger Claes Norén som har ett fritidshus i området Brannebol mitt emellan Sjösa och Vålarö.

När idén att dra en kustledning mellan Sjösa och Vålarö utanför Nyköping dök upp i början av 2000-talet räknade kommunen med att kuststräckan skulle kunna bli ett attraktivt bostadsområdet för permanentbostäder. Kostnaden skulle då delas på mer än 700 fastigheter, men idag är det alltså de knappt trehundra fastighetsägare som redan finns i området som ska stå för kalaset. Den beräknade anslutningskostnaden som från början var 150 000 har nu alltså stigit till mer än det dubbla.

Ikväll ska kommunfullmäktige fatta beslut i frågan och även om oppositionen är kritisk och ifrågasätter beslutsunderlaget, tror Claes Nordén att det blir ett ja, ett beslut fastighetsägarna troligen kommer att överklaga.

– Under tiden får kommunen inte ett öre i avgifter, de har redan börjat gräva och kommit halvvägs.

 

2014-10-27
2014-04-16
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=5838799

Nu svarar Nyköpings kommun på kritiken om att den nya vatten- och avloppsledningen mellan Sjösa och Vålarö blir orimligt dyr. Den obligatoriska anslutningsavgiften kan komma att kosta ända upp emot Det blir ett maxtak på 336 000 kronor för de som är tvungna att ansluta sig till den nya vatten- och avloppsledningen, som just nu byggs mellan Sjösa och Vålarö.

Det beslutades på kommunstyrelsen i dag.

Allianspartierna ville avslå förslaget, eftersom de tycker att taket är för högt och att fastighetsägare riskerar att inte kunna bo kvar i sina hus.

– Vi tycker att det är bra att det ska bli möjligt att delbetala, men att det ändå är för högt maxbelopp, säger Anna af Sillén.

Tidigare har 150 000 kronor nämnts, enligt alliansen, men nu handlar det alltså om mer än dubbelt så mycket.

– Vi vill veta varför det har blivit så mycket dyrare, säger hon.

Ledningen byggs för att fler ska få tillgång till kommunalt vatten, men också för att minska utsläppen, enligt kommunen. I dag finns flera äldre avlopp längs kusten, som inte uppfyller kraven på rening.

Den nya ledningen gör det också möjligt att bygga nya bostäder längs kusten, enligt kommunen. Den beräknas vara färdigbyggd i slutet av 2017.

340 000 kronor, vilket är mer än hundra procent dyrare än vad fastighetsägarna fick information om inledningsvis.

Lena Odén är projektledare för kustledningen och förklarar vad det här beror på.

– Det kommer tillkomma en särtaxa, den är dyrare att bygga en såhär ledning.

Men några större oväntade komplikationer i själva bygget handlar det ändå inte om, hävdar Mats Lindberg som är tillförordnad VA-chef i Nyköping:

– I stort sett är vi beredda på det här.

Då kanske det trots allt ligger något i fastighetsägarnas kritik om att anslutningsavgifterna rakat i höjden på grund av att kommunen räknat alltför optimistiskt? I de första projektskisserna räknade man att 700 fastigheter skulle dela på byggkostnaden, nu slår man istället ut den på dom som finns idag, knappt 300.

Men Mats Lindberg tycker inte att det handlar om någon glädjekalkyl.

– Man måste titta på sikt, 20-30 år framåt. Då kommer regionen ha utvecklats betydligt. På sikt kommer det löna sig.

Vissa kan ha svårt att ha råd med att lägga ut 340 000 kronor. Kommer de behöva flytta?

– Det kan bli så, säger Lena Odén.

2014-04-16
När den 16 kilometer långa avlopps- och vattenledningen mellan Sjösa och Vålarö står klar kommer det att bli en dyr historia för de som bor i området.

I princip alla som har fritidshus eller villa i närheten av ledningen kommer att bli tvungna att ansluta sig.

Och Nyköpings kommun har höjt anslutningsavgiften under projektets gång – de senaste beräkningarna visar att kostnaden kan bli ända upp emot 336 000 kronor.

– Först var det 150 000 kronor. Det är alltså mer än 100 procent dyrare, säger Lars Broscheit, en av fastighetsägarna i området.

Kustledningen mellan Sjösa och Vålarö är en långdragen projekthistoria vars idé kom upp 2002 vid exploateringen av Lappetorp och det första beslutet inom kommunen fattades 2006. Bakgrunden var att kommunledningen bedömde kuststräckan som ett mycket attraktivt område för framtida bostäder.

Uppemot 700 fastigheter räknade man med skulle kunna ha nytta av den nya kustledningen i framtiden och då var en ungefärlig anslutningskostnad alltså beräknad till 150 000 kronor. I verkligheten just nu är det knappt 300 fastigheter i området som måste dela på projektkostnaden och då har kommunen lagt på en särtaxa som gör att anslutningskostnaden kan landa på mellan 220 och 340 000 kronor.

Och argumentet om en förbättrad vattenkvalitet i Östersjön är det flera fastighetsägare som vi har varit i kontakt med som ifrågasätter. Dom enskilda avlopp som har byggts på senare år har en effektivare teknik än kommunens reningsverk, hävdar man.

Men Mats Lindberg tycker inte att det handlar om någon glädjekalkyl.

– Man måste titta på sikt, 20-30 år framåt. Då kommer regionen ha utvecklats betydligt. På sikt kommer det löna sig

Vissa kan ha svårt att ha råd med att lägga ut 340 000 kronor. Kommer de behöva flytta?
– Det kan bli så, säger Lena Odén, projektledare för kustledningen.

Urban Hedqvist, urban.hedqvist@sverigesradio.se, 016-16 16 00

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *