Kategorier

Mail till va i tiden, skickat till regeringskansliet för svar.

Då jag inte har fått något svar från er på mitt senaste mejl så undrar jag nu om det är någon idé att jag ägnar mig åt mitt största intresse och satsar på mina rabatter och sköter om dem och investerar i nya plantor som jag har gjort i hela mitt vuxna liv på min plats på jorden? Snälla svara så fort som möjligt så att jag vet om jag törs njuta av våren utan att vara orolig och må dåligt pga Köpings kommuns överliggande hot att tvinga på mig VA för så stora summor som jag inte klarar av!

Fråga till Direktdemokraterna: Olaglig debitering är bedrägeri och skall provas enligt brottsbalken.

30 av 290 kommuner försöker olagligt debitera boende för tvångsanslutning till avlopp för upp till en miljon kronor. Detta driver många familjer från sina hem, när det inte finns nya bostäder att få tag i. Enligt lagen är detta bedrägeri och kommunstyrelsens ordförande skall provas enligt brottsbalken. Stort missnöje i

Continue reading

Bohuslänningen/Munkedals nya översiktsplan, ÖP 18, är nu ute för samråd. Förslaget är återigen att bygga ut Gårvik och Tungenäset till ett stort villasamhälle, försörjd med ett gammalmodigt avloppssystem.

Förstör inte vår idyll i Gårvik Munkedals nya översiktsplan, ÖP 18, är nu ute för samråd. Förslaget är återigen att bygga ut Gårvik och Tungenäset till ett stort villasamhälle, försörjd med ett gammalmodigt avloppssystem. Enligt kommunens planering skulle processen ha startat mycket tidigare och varit klar 2017. Min tolkning av

Continue reading

Tio frågor om kommunens VA-projekt att ställa till Köpings politiker i valrörelsen 2018.

Köpings kommuns beslut om verksamhetsområde vid Norra mälarstranden hänvisar till Lagen om vattenförsörjning (LAV). Syftet med LAV är, ”att om det behövs, ordna VA med hänsyn till skydd för människors hälsa eller miljön”. Men Köpings kommun har inte genomfört en gedigen undersökning av behovet! Beslutsunderlaget från november 2016 är minst

Continue reading