Kategorier

Mail till va i tiden, skickat till regeringskansliet för svar.

Då jag inte har fått något svar från er på mitt senaste mejl så undrar jag nu om det är någon idé att jag ägnar mig åt mitt största intresse och satsar på mina rabatter och sköter om dem och investerar i nya plantor som jag har gjort i hela mitt vuxna liv på min plats på jorden? Snälla svara så fort som möjligt så att jag vet om jag törs njuta av våren utan att vara orolig och må dåligt pga Köpings kommuns överliggande hot att tvinga på mig VA för så stora summor som jag inte klarar av!

Småhusägare kritiska till kommunernas miljöarbete, vet kommunerna vad de gör?

Successivt tonar det fram en bild av att många kommuner godkänner eller underkänner enskilda avloppsanläggningar utan att ha kunskap som behövs för att motivera besluten. Totalt grundlösa beslut drivs sedan i en rättsprocess där juridik istället för naturvetenskap avgör utgången för domslut, som drabbar husägaren väldigt tungt. Ingen vetenskap utan

GP/ Debatt: Vattenkrisen visar att vi behöver en bättre samhällsplaning

GP/ Debatt: Vattenkrisen visar att vi behöver en bättre samhällsplaning Marknaden in – samhällsplanering ut Man kan tycka vad som helst om statlig inblandning men någon typ av samordning är nödvändig när långsiktiga hushållningsfrågor ska omsättas i planer och beslut. Detta innebär inte per automatik att staten alltid gör rätt

Västerbottenskuriren: Kommentar till Lars A Grahns replik: ”Centralt avloppsinsamlande är bäst”

Kommentar till Lars A Grahns replik: ”Centralt avloppsinsamlande är bäst” publicerad i Västerbottens Kuriren den 6 juli. Mänskligheten står inför tre stora utmaningar: – klimatförändringen – livsmedelsförsörjningen – energiförsörjningen De stora svårigheterna gällande livsmedels- och energiförsörjningen kommer att sammanfalla på tidsaxeln. Oljan och den brytbara fosforn kommer att ta slut

Bblat/ MP: Skydda Mälarens vatten, samt kommentarer till insändaren

Insändare i Bblat: Skydda Mälarens vatten Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Över två miljoner människor får sitt vatten från Mälaren. Vi har gjort resan från 1960-talets badförbud till dagens klart renare Mälaren. Men en bit av resan kvarstår. Övergödning, främmande arter, bekämpningsmedel, miljögifter och fossilbränsledriven båttrafik med sina utsläpp hotar

Även dammanläggningarna i Sverige är hotade av tyckande.

Klipp ur facebookgruppen ”Avloppsbedrägeriet” ”Åter igen visar Länsstyrelsens lakejer sin oförmåga att tänka själv och det gäller inte bara avloppsfrågor utan även vattenfrågor över lag. Och det är många som nu blir drabbade genom deras försyn. http://svenskvattenkraft.se/assets/B%C3%B6sm%C3%B6llan.pdf” Michal Richter (Länk till artikeln: Bösmöllan)

Mailkommentarer: Förhastad glädje över ett slamförbud

Mail med urklipp från: Från: Gunnar Lindgren Till: (85 mer) Tyvärr visar det sig nu att LRF inte stöder en kommande avveckling av slamspridningen och skriver (1): _____________________ ”Att utvinna fosfor är bra – men regeringens förslag räcker inte Riks Regeringen meddelar att den tillsätter en ny utredning för metoder att utvinna fosfor från