Kategorier

De som inte får banklån för va-anslutningen kan tvingas att ta ett kommunalt VA lån. Räkneexempel

Den totala kostnaden för vatten avlopp kan gå från 250 kr/mån till 3500 kr/månad, dvs 1400% höjning. efter tvångsanlutning till kommunalt va.    Kommunalt lån för anslutningspunkten Kommunerna lånar upp pengar till referensräntan, -0,5%  (2019-01-01) och lånar ut dem med 2% över denna låneränta från staten. Lånet är på 10

Fortsätt läsa

Aftonbladet/ Vattnet i hela Göteborg fullt med miljögifter

Vattnet i hela Göteborg fullt med miljögifter Inte på en enda plats i hela Göteborg lever vattnet upp till EU:s vattendirektiv eller svensk lagstiftning, skriver GP. – Det är ett omfattande och allvarligt problem, säger Anna Ledin, stadens miljödirektör. En rapport från miljöförvaltningen visar att stadens sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten inte

Fortsätt läsa

Köping- Bblat/ Köpings odlingslotter måste flyttas efter 50 år – strandskyddad å ska bli tillgänglig för alla

BBlat skriver ”Köpings odlingslotter måste flyttas efter 50 år – strandskyddad å ska bli tillgänglig för alla” ”– Jo, det är ju så att Kölstaån omfattas av strandskydd som alla andra åar och sjöar, förklarar planarkitekt Angelica Sjölund och fortsätter: – Nu ska Köpings kommun med det här planförslaget se

Fortsätt läsa

BBlat/Striden om avloppstvånget tas till nästa nivå: Kärntruppen samlar namn och stärker stridskassan

Striden om avloppstvånget tas till nästa nivå: Kärntruppen samlar namn och stärker stridskassan Bblat skriver: ”Striden om tvångsanslutning till Köpings VA-nät går vidare. Sommarstugeägarna vid det som brukar kallas Norrmälarstrand begär nu extra tid för att samla argumenten i ett överklagande till Mark- och Miljööverdomstolen.” Mark och miljödomstolens dom föll

Fortsätt läsa