Kategorier

Vad händer med pumpstationer om havytan höjs. Länsstyrelsen i Skåne stoppar klimatkänsliga byggprojekt

Vad händer med pumstationer om havsytan höjs? Pumpstationer för avlopp placeras ibland intill badplatser för att dessa är de lägsta punkterna. Bräddar pumpstationen så finns möjligheten att lägga ut länsar så att inte bajskorvarna och toapappret flyter ut i sjön/havet. Det är i alla fall motiveringar som en del kommuner

Fortsätt läsa

Brev från partisekreteren för Socialdemokraterna, önskar ej flera brev

SV: MMD förhandlingar i Köping 2018-12-13 21 december 2018  08:48  23 KB Från:  Lena Rådström Baastad Till:  anders@segerberg.me Hej! Tacksam om ni har möjlighet att ta bort den här adressen från era mejlutskick. Med vänlig hälsning Maria Calding ———————————————- Maria Calding | Partisekreterarens assistent Socialdemokraterna E-post: maria.calding@socialdemokraterna.se T: +46 8 786 53 85  M: +46 76 129

Fortsätt läsa

Köping/Brev till MMd/ Brist på samråd, dialog, tekniska undersökningar och konsekvensanalys

2019-01-13. Några kommentarer rörande ärende Mål nr: M 2878-17 Avdelning:3 Huvudförhandlingen den 13/12 i Köping, rörande nedläggning av VA-ledning. Enligt Domaren vid förhandlingarna den 13/12 var det ok att inkomma med kortare kompletteringar rörande detta. Jag bara hänvisa till mina tidigare skrivelser och bristen på sak argument. Måste ändå kommentera

Fortsätt läsa

Köping/ Brev till MMd/ Kommentarer ang mål M2878-17. Hur reparerar man en sjöförlagd ledning?

17 januari 2019  11:11  8 KB Från: anders segerberg Till: nacka.tingsratt@dom.se En reflektion kring den 8 km långa sjöförlagda va- ledningen som Köping skall lägga ut i Mälaren. Hur reparerar man den?  Strömskär är en ö i Västeråsfjärden och har en kort sjöförlagd ledning som fick problem med stopp. Se länk. Stoppet upptäcktes

Fortsätt läsa